Waarom wij beleggen in windmolens

WindShareFund maakt investeren in een schoner milieu door een rendabel, stabiel beleggingsproduct voor iedereen toegankelijk. Reductie van CO2-uitstoot is essentieel voor onze toekomst. Wij bevorderen de transitie van energieopwekking uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie door direct te investeren in windmolens.

Meer groene energie betekent een schonere en meer duurzame wereld. WindShareFund maakt investeren in wind toegankelijk voor een breed publiek met een rendabel, stabiel beleggingsproduct. Het delen van wind betekent delen in resultaat en delen in een beter klimaat. Economie en ecologie versterken elkaar in WindShareFund. 

Klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect is nog steeds een groeiend probleem. De uitstoot van CO2 is hiervan een belangrijke oorzaak. De opwekking van stroom is verantwoordelijk voor 41% van de wereldwijde energie gerelateerde CO2-uitstoot. Het grootste gedeelte van de energieopwekking is gebaseerd op het gebruik van schaarse, oprakende fossiele brandstoffen. Dit is ook uitermate schadelijk voor het milieu. Bovendien is Europa voor 50% afhankelijk van de import van deze vervuilende fossiele brandstoffen, deels uit politiek instabiele regio's. Om de toekomstige energiebehoefte veilig te stellen is een overgang naar duurzame energie de gewenste en noodzakelijke oplossing. 

Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek met de goedkoopste kWh prijs, en is de schoonste en beste optie om CO2-uitstoot te verminderen. Het is milieuvriendelijk en wind raakt nooit op. Windmolens worden ook steeds efficiënter en rendabeler, terwijl de kosten verder blijven dalen. Wereldwijd wordt de overstap naar duurzame, groene energie steeds meer als noodzakelijk gezien. De marktontwikkeling van duurzame energie vertoont een duidelijk stijgende lijn die in de komende decennia steeds sterker zal doorzetten. Er is sprake van een daadwerkelijke energierevolutie.