Foundation

Voor WindShareFund is investeren in wind meer dan een manier om rendement te realiseren voor haar deelnemers. Maatschappelijke betrokkenheid en actief bijdragen aan een beter, schoner milieu, staan hoog in het vaandel.

Hernieuwbare energie is de toekomst. Techniek en innovatie faciliteren deze toekomst. WindShareFund investeert daarom een gedeelte van haar resultaat, te weten 5% van haar jaarresultaat voor belastingen, via de WindShareFund Foundation, in vooraanstaande instellingen die zich bezighouden met deze ontwikkelingen. WindShareFund Foundation is een duurzame relatie aangegaan met haar kennispartners om elkaar te versterken. Hetzelfde geldt voor haar natuurpartners. Er wordt tevens een gedeelte van het resultaat, via de WindShareFund Foundation, gedoneerd aan instellingen die zich inzetten voor natuurbehoud. Ook wil de WindShareFund Foundation bijdragen aan het behoud van ons rijke culturele erfgoed, temeer daar ons land haar huidige welvaart mede te danken heeft aan onze eeuwenoude relatie met windmolens. Investeren in windenergie heeft daarmee een overduidelijk groene, sociale en maatschappelijke voetafdruk. WindShareFund gelooft in de kracht van het collectief en brengt verschillende partijen bij elkaar. Met Natuur & Milieu, TU Delft Green Village en UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is WindShareFund Foundation in dit kader een duurzame samenwerking aangegaan.

  • TU Delft The Green Village

    The Green Village is een initiatief van de TU Delft en vormt een duurzame, levendige en ondernemende gemeenschap waar middels ontdekken en leren wordt gewerkt aan oplossingen voor onder meer de energievraagstukken van nu en de toekomst. Hierbij wordt expertise van wetenschappers en ondernemers gebundeld. The Green Village is techniek- en kennispartner van de WindShareFund Foundation.

  • Natuur & Milieu

    Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen zij het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel. Natuur & Milieu is natuurpartner van de WindShareFund Foundation.

  • UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk

    UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is een unieke locatie waar 19 authentieke windmolens het toonbeeld zijn van eeuwen van watermanagement door het gebruik van windenergie. Nergens ter wereld staan zoveel molens bij elkaar als in het polderlandschap van Kinderdijk. De molens van Kinderdijk staan wereldwijd bekend als Nederlands icoon. UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is cultuurpartner van de WindShareFund Foundation.