Wij geloven in groene beleggingen

Ook groen beleggen in windmolens is nooit geheel vrij van risico. WindShareFund vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van de belangrijkste risico’s en de zekerheden die WindShareFund biedt om deze risico’s zo volledig mogelijk te beperken.

Windrisico

Het waait niet altijd even hard. WindShareFund raadpleegt daarom windrapporten over een langere periode. Wij baseren onze rendementsprognose vervolgens op een conservatieve inschatting van de gemiddelde windverwachting.

Technische gebreken turbines

Er kunnen in de windmolens technische gebreken ontstaan. Deze technische gebreken worden wanneer zij zich voordoen, verholpen door de leverancier van de windmolens op basis van een allesomvattend servicecontract. De leverancier garandeert een technische beschikbaarheid van minstens 97%. Wanneer deze beschikbaarheid lager uitvalt, compenseert de leverancier de gederfde inkomsten.

Calamiteiten

Het risico bestaat dat zich schade aan de windmolens voordoet door oorzaken van buitenaf. Het windmolenpark wordt verzekerd tegen schade door een aantal oorzaken zoals blikseminslag, vliegtuigschade, ontploffingen en voor schade veroorzaakt door een bron die buiten het windmolenpark ligt als ook voor schade veroorzaakt door brand binnen de systemen van de windmolens. Niet alle schade is echter (tegen aanvaardbare condities) te verzekeren. Schade veroorzaakt door terroristische aanslagen, natuurrampen of oorlogssituaties zijn daarvan voorbeelden.

Daling energieprijs

Wat als de energieprijs daalt? Precies om die reden investeren wij in Duitsland. Duitse wetgeving garandeert een vaste afnameprijs van duurzame energie voor een langere periode.

Bouw en vergunningen

Bij de bouw van windmolens kunnen er omstandigheden zijn die leiden tot uitstel of afstel van de benodigde vergunningen. WindShareFund neemt dit risico niet: wij investeren alleen in draaiende windmolens die al aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk.

Een volledig overzicht van alle risico’s is beschreven in het Wettelijke Informatie Memorandum dat u geheel vrijblijvend kunt aanvragen.

De 7 zekerheden van WindShareFund:

  1. Windmolens van de hoogste kwaliteit gelegen op land in Duitsland.
  2. Bindende Duitse energiewetgeving (EEG) garandeert vaste afnameprijzen van duurzame energie voor een periode van 20 jaar.
  3. Wij investeren alleen in draaiende windmolens, aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.
  4. Technische beschikbaarheidsgarantie van minstens 97%.
  5. Het windmolenpark wordt zo volledig mogelijk verzekerd.
  6. Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare, sterke partners.
  7. Veilig, groen en duurzaam beleggen met een rente van 5%.