AD - Arnhem stopt 1 miljoen in 'duurzame inhaalslag'

ARNHEM - Wil Arnhem in 2050 écht energieneutraal zijn, dan zal er ook iets moeten gebeuren. Om het verduurzamen van de Gelderse hoofdstad te versnellen, steekt de gemeente op initiatief van GroenLinks 1 miljoen euro in onder meer een concreet stappenplan.

https://www.ad.nl/arnhem/arnhem-stopt-1-miljoen-in-duurzame-inhaalslag~aeaa0634/   

Daarin moet bijvoorbeeld worden vastgelegd waar de stad wil staan in 2018, 2019, 2020 en 2021, en met welke maatregelen die doelen moeten worden bereikt. ,,Een stip op de horizon is niet voldoende”, vindt GroenLinks-fractieleider Cathelijne Bouwkamp. ,,Er zijn concrete acties nodig.”

De partij haakt in op de conclusies van de Arnhemse Rekenkamer. Die kwam in oktober na onderzoek tot de conclusie dat de stad de milieudoelen niet gaat bereiken als geen ‘versnelling wordt ingezet’. Er is veel op gang gebracht, maar er wordt weinig bereikt, staat in rapport Oranje is het nieuwe groen.

Enthousiast

Niet alleen de gemeente moet in actie komen, ook de Arnhemmer zelf moet een duit in het zakje doen. Voor de teams leefomgeving ligt er een taak om inwoners enthousiast te maken voor het verduurzamen van bijvoorbeeld hun woning, vindt de gemeenteraad.

Waar bij huurwoningen corporaties in actie komen, blijkt het moeilijker om eigenaren van een koopwoning in beweging te krijgen. Daarom is ook 3 miljoen euro gestoken in een fonds waar huiseigenaren geld uit kunnen lenen, bijvoorbeeld om te isoleren. Op verzoek van GroenLinks wordt jaarlijks ook 50.000 euro gestoken in het Arnhemse Groenfonds, bedoeld voor ‘meer groen in de stad’.