AD - Avans Open College: is er genoeg duurzame energie?

DEN BOSCH - Klimaatneutraal. Vrijwel elke gemeente heeft het op de agenda staan. Maar hoe houd je inwoners tevreden en wek je tegelijkertijd genoeg duurzame energie op? Avans Hogeschool gaat hierop in tijdens de nieuwe Open College. 

https://www.ad.nl/den-bosch/avans-open-college-is-er-genoeg-duurzame-energie~a43574f0/   

Er bestaat weinig twijfel over de noodzaak om steeds meer energie uit duurzame bronnen op te wekken. De Nederlandse ambities zijn verwoord in het Energieakkoord. Verdere beperking van aardgaswinning in Groningen maakt versnelling van de energietransitie in Nederland noodzakelijk. De doelstelling uit het Energieakkoord is om 14 procent hernieuwbare energie op te wekken in 2020. De laatste prognoses laten zien dat dit niet gehaald wordt met het huidige beleid. Het moet dus sneller.  

Elke gemeente heeft klimaatneutraliteit op de agenda staan, maar windmolens mogen nergens in de achtertuin en die 'lelijke zonnepanelen' zijn niet overal gewenst. Zonneweides, windmolens op zee en biomassacentrales bieden uitkomst. Maar is het voldoende om aan alle ambities die overheden nastreven te kunnen voldoen?  Tijdens het Avans Open College in Den Bosch geeft lector Jack Doomernik hierin meer inzicht. De spreker van de aankomende Open College woensdag 15 november is als lector Smart Energy verbonden aan het Expertisecentrum Duurzame Innovatie van Avans Hogeschool.  Jack Doomernik is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur. In 2008 rondde hij zijn master B2B marketing af en is in juli gepromoveerd op het thema ‘Marktstrategieën van internationale High-Speed Rail vervoerders in de Europese markt’. 

Het Open College is 15 november op de Hogeschool in Den Bosch; Onderwijsboulevard 215. De lezing start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Bij 150 bezoekers is de zaal vol. Toegang is gratis.