AD - Elektrisch tanken langs de A27 bij Nieuwegein kan straks nog sneller

Langs de A27 bij Nieuwegein komt in 2018 een ultrasnelle tanklocatie voor elektrische auto’s. Die is geschikt voor de nieuwe generatie elektrische auto’s, die verder kunnen rijden op de accu maar anders anderhalf uur zouden doen over een laadbeurt.

https://www.ad.nl/utrecht/elektrisch-tanken-langs-de-a27-bij-nieuwegein-kan-straks-nog-sneller~a16ea423/   

De ultrasnellader bij de Linielanding, waar nu al een ‘gewone’ snellaadlocatie staat, is onderdeel van een Europees project om langs de belangrijkste Europese routes 25 laadlocaties te realiseren, schrijft het college van Nieuwegein in een raadsbrief. In het project werken onder meer Audi, BMW en Renault samen met het Nederlandse Allego, een dochteronderneming van nutsbedrijf Alliander. 

In totaal krijgt Nederland vijf van zulke ultrasnelladers, de andere twintig komen in België, Duitsland en Oostenrijk. Samen verbinden ze 1.100 kilometer, wat het mogelijk maakt die afstand zonder fossiele brandstoffen af te leggen.

Nieuwe generatie

De nieuwe tanklocaties leveren maximaal 350 kilowatt, waar de huidige laders zo’n 50 kilowatt leveren. De ultrasnelladers zijn dan ook niet geschikt voor de huidige generatie elektrische auto’s. Door ze toch neer te zetten, hopen de partijen de weg vrij te maken voor de komst van de nieuwe generatie elektrische auto’s. Die kunnen in principe verder rijden op de accu, maar opladen duurt bij de huidige laadpalen anderhalf uur. De ultrasnelladers verminderen die tijd naar twintig minuten. Het hele project kost 13 miljoen euro, waarvan de helft gesubsidieerd wordt door de Europese Unie.

Het college van burgemeester en wrthouders van Nieuwegein ziet de komst van de ultrasnellader als een aanvulling op de ambitie om alle verkeer in Nieuwegein in 2040 duurzaam te laten zijn. In het kader daarvan worden ook de regels voor particuliere oplaadpalen versoepeld. In plaats van te toetsen of er binnen 250 meter al een oplaadpaal aanwezig is, kijkt de gemeente voortaan of een andere oplaadpaal in de buurt druk bezet is. Ook wordt er niet meer gekeken naar de parkeerdruk.

Nieuwegein telt nu 70 oplaadpalen. Dat moeten er 130 worden in 2021.