AD - Europees geld voor slimme fruitteelt

COLIJNSPLAAT - Om de fruitteelt in de grensregio slim en duurzaam te laten groeien, komt 2,2 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar.

Slimme technische en tegelijk groene oplossingen moeten ervoor zorgen dat de fruitteelt in Zeeland en Vlaanderen kan blijven concurreren. Voor twee grensoverschrijdende projecten, waaronder één voor de glastuinbouw, komt er 2,2 miljoen euro geld op tafel vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

https://www.ad.nl/zeeland/europees-geld-voor-slimme-fruitteelt~ab9633ce/  

Het samenwerkingsverband Interreg Vlaanderen-Nederland heeft de twee projecten goedgekeurd. De subsidies vormen de helft van de totale kosten. De regio’s steken er een gelijk bedrag in. In totaal wordt er 4,5 miljoen euro in vernieuwing van de fruitteelt gepompt.

Het eerste project heet ‘intelligenter fruit telen’. Fruit moet slimmer worden gekweekt om te voorkomen dat de sterke positie van onder meer de Zeeuwse fruitteelt niet verzwakt. De concurrentie is namelijk moordend. Zeeland moet steeds harder opboksen tegen fruitteeltregio’s in Zuid- en Oost-Europa, en dan met name Spanje, Portugal, Frankrijk en Polen.

Daarom moet het rendement omhoog. Dat kan door veel preciezer dan nu fruit te telen. Het project richt zich op drie onderdelen: de bodem, de ontwikkeling van het gewas en de oogst zelf. In het project worden deze gegevens in kaart gebracht en gevolgd. Dat is mogelijk door tractoren uit te rusten met sensoren en drones boven de boomgaarden te laten vliegen. Daarvoor is een aantal bedrijven als proeftuin geselecteerd.

Volgens de projectleider Proefcentrum Fruitteelt zijn accurate data nodig om de kosten in de fruitteelt omlaag te brengen. Om goede analyses te kunnen maken, wordt een online-tool ontwikkeld. Fruittelers krijgen zo inzicht hoe het op hun percelen staat met gewasontwikkeling, fruitvolumes, voedingsstoffen, ziektes, bodemstructuur en vochtgehalte in de bodem. Wie al de kennis goed toepast, kan slimmer, met zo min mogelijk energie en dus tegen lagere kosten fruit telen. Ook wordt berekend hoe snel een fruitteler zijn investering in digitale informatiestromen kan terugverdienen.

Het project Grow! moet zorgen voor snellere innovatie in de glastuinbouw. De kassenbedrijven in de grensregio staan nu als exportgebied mondiaal aan kop, maar die positie staat wel onder druk. Bedrijven maken nu nog onvoldoende gebruik van hightech-systemen. Vooral met selectieve en klimaatsensoren kunnen ze de groenteproductie onder glas beter reguleren. Bijvoorbeeld door sneller ziektes op te sporen en CO2-gehaltes te meten. Het project richt zich in het bijzonder op de kweek van kastomaten, sla en witlof. Wie de data goed benut, kan meer en betere groente kweken tegen lagere kosten.