AD - Kleurrijk Nijmegen denkt nu ook volop mee over groene, duurzame stad

NIJMEGEN - Energie-ambassadeurs uit migrantengroepen die hun eigen achterban opzoeken om hen te overtuigen mee te doen aan de noodzakelijke 'energie-omslag'. Samen stilstaan bij de meterkast en 'de bewoners laten zien hoe je kan besparen op elektriciteit en gas'. Het zijn enkele ideeën die zaterdagochtend naar boven kwamen bij een 'denksessie' van tientallen Nijmeegse allochtonen, mannen en vrouwen met diverse culturele achtergronden.

https://www.ad.nl/nijmegen/kleurrijk-nijmegen-denkt-nu-ook-volop-mee-over-groene-duurzame-stad~a42243c7/   

Als groene hoofdstad van Europa , Green Capital, wil Nijmegen volgend jaar iedereen - bewoners, studenten, bedrijven, onderwijsinstellingen - verleiden mee te doen met duurzaamheidsinitiatieven in de stad. Maar de betrokkenheid van allochtonen bleef tot nu toe wat achter. Zaterdagochtend bleek echter bij een speciale tocht op de Pannenkoekenboot op de Waal dat zij wel degelijk staan te trappelen om mee te doen. 

Klimaatverandering

Het idee dat zij nog nauwelijks oog hebben voor de gevolgen van de klimaatverandering bleek op de denksessie volstrekt achterhaald. Er kwamen zelfs talloze liedjes uit hun eigen thuislanden naar boven waarin duurzaamheid en aandacht voor natuur een grote rol speelt. Maar bij de allochtonengroepen is soms nog weinig bekend over lokale duurzaamheidsacties in de stad. 

Voorbeeld

Toch staan sommigen op het punt bijvoorbeeld fors te investeren in energiebesparing. Zoals de Turkse Alevitische Vereniging die in de Meijhorst in de voormalige Schakel een trefpunt wil opzetten. De leden willen het oude buurtgebouw eerst opknappen met bijvoorbeeld isolatie, dubbel glas en zonnepanelen. Er wordt volop nagedacht: het oude gebouw zoveel mogelijk energieneutraal maken is de inzet. 

Het moet bovendien een voorbeeldproject worden waar ook anderen van kunnen leren, bijvoorbeeld voor verbeteringen in de eigen woning. Geopperd werd om die kennis met filmpjes in de eigen taal te verspreiden in de stad.

Wijkambassadeurs

We moeten uitleggen dat de kleurrijke mooie gordijnen uit ons thuisland misschien toch niet altijd het juiste gordijn is voor het soms koude Nederland

Er werd verder gesproken over het stimuleren van de aanleg van moestuinen in wijken en het delen van de groente-opbrengsten van die tuinen. En over het starten van gesprekken via wijkenergie-ambassadeurs met bewoners over het voorkomen van verspilling. ,,Misschien moeten we bij die ontmoetingen ook gaan uitleggen dat de kleurrijke mooie gordijnen uit ons eigen thuisland misschien toch niet altijd het juiste gordijn is voor het soms koude Nederland. Ze zijn soms niet dik genoeg en dan gaat dus veel energie verloren. Daar moeten we dus ook over praten en op wijzen. Zeker omdat velen van ons vaak nog in oude huizen wonen  waar veel warmte verloren gaat", vertelde een van de gasten.