AD - Miljoenen voor duurzame landbouw

DEN BOSCH - De provincie heeft definitief 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de veehouderij. Een ruime meerderheid in Provinciale Staten stemde vrijdagavond in met het maatregelenpakket. Voorstellen van CDA en PVV om de plannen uit te stellen of af te blazen, haalden het niet.

https://www.ad.nl/eindhoven/miljoenen-voor-duurzame-landbouw~a16753af/   

Het geld wordt onder meer gebruikt voor de ontwikkeling en het stimuleren van duurzame stalsystemen. Ook komt er extra steun voor jonge veehouders en worden stoppende boeren begeleid. 

Gronden aankopen

Verder is er geld beschikbaar om gronden van stoppende boeren aan te kopen, en die vervolgens weer te verkopen aan diervriendelijke veehouderijen. Die maatregelen volgen op het eerdere provinciebesluit om al vanaf 2022 strengere milieu-eisen te stellen aan stallen. Tot grote frustratie van veel boeren, die oorspronkelijk zes jaar langer de tijd zouden hebben. Ook diverse organisaties rondom de agrarische sector, zoals ZLTO en Rabobank, spraken zich fel uit tegen die wijziging.

Het CDA hoopte, gesteund door 50Plus, CU/SGP en Lokaal Brabant, het besluit van 7 juli voorlopig terug te draaien. ,,In het nieuwe regeerakkoord is 200 miljoen gereserveerd voor een warme sanering van de varkenshouderij", spiegelde statenlid Stijn Steenbakkers voor. ,,Die is bedoeld voor maatwerk in gebieden waar het echt knelt, in plaats van ons generieke beleid." Hij wilde daarom eerst duidelijkheid over hoe die 200 miljoen gebruikt wordt. Op uitstel zat gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) echter absoluut niet te wachten. De PVV diende zelfs een voorstel in om de 75 miljoen helemaal te schrappen, maar kreeg daarvoor geen steun.

75 miljoen

In de ellenlange begrotingsvergadering werd over de 75 miljoen eigenlijk niet meer uitgebreid gedebatteerd. Bij de laatste voorbereidende vergadering werd al duidelijk dat de coalitie zich achter het plan zou scharen, waardoor de discussie zich nu op andere onderwerpen toespitste. Zoals duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen. Een proef daarmee is zo succesvol dat Provinciale Staten alle clubs in Brabant wil stimuleren zonnecellen aan te schaffen. Het provinciebestuur gaat nu werken aan een plan om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld via een fonds waaruit verenigingen geld kunnen lenen.

De begroting, waar het veehouderij-pakket onderdeel van uitmaakte, werd aangenomen met steun van alle fracties, op de PVV en de Partij voor de Dieren na.