AD - Ruim baan voor zonneparken in polders bij N11

Alphen wil inzetten op zonneparken in de polders. Er moet binnen de gemeentegrenzen van Alphen op korte termijn ruimte komen voor zonnepanelen op de grond.

http://www.ad.nl/alphen/ruim-baan-voor-zonneparken-in-polders-bij-n11~a741d1dd/

Ruim baan voor zonneparken in polders bij N11

Alphen wil inzetten op zonneparken in de polders. Er moet binnen de gemeentegrenzen van Alphen op korte termijn ruimte komen voor zonnepanelen op de grond.

Dat is nodig wil de gemeente haar doelstelling halen op duurzaamheidgebied. ,,In 2020 willen we 14 procent van onze energie duurzaam opwekken'', zegt D66-wethouder Ed de Leest (duurzaamheid, D66). Dan doelt hij onder meer op het opwekken van energie uit water, zon, wind en biogassen.

Keuzes
Het college van burgemeester en wethouders heeft plekken aangewezen waar zonneparken kunnen komen, onder meer in het gebied tussen de N11 en de Oude Rijn en op percelen in het sierteeltgebied die een andere functie krijgen. Wel moet Alphen z'n keuzes nog bespreken met de provincie. Het ruimtelijk plan voor de zonneparken gaat de inspraak in, zodat inwoners kunnen zeggen wat ze ervan vinden. 

Daarbij is in het nieuwe beleid rekening gehouden met de natuur. ,,Van de Ecologische Hoofdstructuur (een verbindingszone tussen belangrijke natuurgebieden, red.) blijven we af en weidevogels willen we niet verstoren, maar verder moet zonne-energie op veel plaatsen mogelijk zijn. Optimaal is natuurlijk meervoudig ruimtegebruik'', zegt De Leest. 

Daken
,,Zonnepanelen op daken dus. Maar niet alle daken zijn ervoor geschikt.'' De gemeente wil de zonneparken ook financieel aantrekkelijk maken en heeft daarom besloten dat bij de berekening van bouwleges, de zonnepanelen niet meegerekend hoeven te worden. ,,Het scheelt aanmerkelijk als je alleen leges betaalt over de waarde van de constructie.''

De Leest weet dat er animo is voor zonneparken. Een tegenvaller voor de milieudoelstelling is dat de windturbines langs de N11 zullen verdwijnen. In principe komen er grote modellen te staan, maar daar is nog geen goedkeuring voor.