Blog - Klimaatconferentie Parijs

De eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie, COP21, van de Verenigde Naties vond vanaf 30 november 2015 plaats in Parijs. Directeur Charles Ratelband was namens WindShareFund meerdere dagen aanwezig om de nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen.

De eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie, COP21, van de Verenigde Naties vond vanaf 30 november 2015 plaats in Parijs. COP21 staat voor de Conference of Parties; hierbij kwamen alle partijen die onderdeel uitmaken van het UNFCCC, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, bijeen. De conferentie duurde tot en met 12 december en mondde uit in een nieuw internationaal klimaatverdrag.

Op 12 december stemden de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

Voor mij was het zeer inspirerend om te ervaren dat zoveel regeringsleiders zich inspannen om een nieuw bindend klimaatverdrag te bewerkstelligen. Naar verluidt was het historisch dat er zoveel leiders bij elkaar waren. Allen hadden zij slechts één gemeenschappelijk doel voor ogen.

Dit gemeenschappelijke doel vertaalde zich al tijdens de opening in een constructieve dynamiek en een duidelijke stemming onder het motto ‘Yes we can do this!’ Er was duidelijk sprake van de intentie tot samenwerking. Het dringt blijkbaar steeds meer door dat we dit probleem met zijn allen kunnen oplossen. Collectieve inspanning is in deze zowel gewenst als vereist. Tijdens de top kwam dan ook naar voren dat iedereen mee kan en mag doen en elk initiatief, hoe bescheiden dan ook, bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel. De klimaattop verbroederde dan ook alle aanwezigen.

Zelf heb ik tijdens de top tal van overheidsfunctionarissen en betrokkenen bij allerlei duurzame belangenorganisaties mogen spreken. Onder andere onze eigen premier Mark Rutte, Prins Charles van Engeland, VN functionarissen, diplomaten alsmede ex-regeringsleiders. Dit werkte zowel inspirerend als dat het ook weer uitstekende nieuwe inzichten en zienswijzen verschafte.  

Het U.S. center, een door de Verenigde Staten ingericht gedeelte op de klimaattop, zond rechtstreeks de speech van president Obama uit. Deze werd uiteraard met bijzondere interesse gadegeslagen door veel aanwezigen. Wat betreft klimaatthema’s zijn de ogen van de wereld toch veelal op de VS gericht. WindShareFund kon zich goed vinden in de woorden van de Amerikaanse  president. Hij benadrukte het belang van de gemeenschappelijke inspanning, de vooruitgang geeft ons hoop en uiteindelijk is onze enige vijand cynisme. Want in onderschatting van het probleem ligt wellicht onze grootste uitdaging. De klimaattop in Parijs heeft echter een sterk positief signaal afgegeven!

Charles Ratelband