De Gelderlander - Europarlement dwingt schonere energie af

Europa moet tegen 2030 zorgen voor méér energiebesparing (35 in plaats van 30 procent) en méér hernieuwbare energie (35 in plaats van 27 procent). Met die Europees bindende doelstellingen jaagt het Europese Parlement zowel Brussel als de lidstaten op.

Europarlement dwingt schonere energie af

Europa moet tegen 2030 zorgen voor méér energiebesparing (35 in plaats van 30 procent) en méér hernieuwbare energie (35 in plaats van 27 procent). Met die Europees bindende doelstellingen jaagt het Europese Parlement zowel Brussel als de lidstaten op.

Beide aanscherpingen zijn hard nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tot duidelijk minder dan 2 procent te beperken, aldus de Nederlandse Parlementsleden Gerben Jan Gerbrandy (D66) en Bas Eickhout (GroenLinks). Dat is volgens het tweetal hard nodig omdat Europa, ondanks alle mooie woorden, achterop dreigt te komen bij China, India en zelfs het Amerika van Trump. 

Volgens Gerbrandy hebben de aangescherpte Europese doelstellingen ook voor het beleid van individuele lidstaten grote gevolgen: ,,De vorige energiedoelen voor 2020 met een 14 procent duurzame energieverplichting voor Nederland hebben het nationale energieakkoord in gang gezet. Zonder deze verplichting was dat niet gebeurd. De nieuwe 2030-doelen zullen dus opnieuw een sterk sturend effect hebben in alle lidstaten, inclusief Nederland.” 

Eickhout vindt vooral de aangescherpte energiebesparing belangrijk. ,,Energiebesparing is een razend effectief middel tegen klimaatverandering.”

Bijstoken

Het Parlement scherpte ook de eisen aan voor gebruik van biomassa in de energievoorziening, maar volgens Gerbrandy veel te beperkt. Houtkap voor het bijstoken in steenkoolcentrales is volgens de D66’er contraproductief en dus zouden energieproducenten zich vanuit milieuoogpunt moeten beperken tot houtafval, maar Parlementsleden uit bosrijke lidstaten, zoals de Scandinaven, dachten daar anders over. 

In Nederland wordt de bijstook van biomassa vanaf 2024 niet meer gesubsidieerd. Op dit punt is ook het Wereldnatuurfonds zeer kritisch. ,,Dit schokkende besluit, tegen de adviezen van honderden wetenschappers in, dreigt ertoe te leiden dat in naam van de strijd tegen klimaatverandering steeds meer bossen worden verbrand.”

Overwinning

‘Een overwinning’ is volgens Eickhout het Parlementsbesluit, op zijn voorstel, om vanaf 2021 geen palmolie meer te gebruiken als biobrandstof. Ook dat is een forse aanscherping, want de lidstaten namen eind vorig jaar geen enkele palmoliebeperking op. Indonesië en Maleisië, twee van de belangrijkste producenten met samen 85 procent van de wereldproductie, hebben al gedreigd met vergeldingsmaatregelen als Europa het palmoliegebruik zou beperken.

Het Parlement gaat nu zijn overleg met de Commissie en lidstaten in om later dit jaar tot een gezamenlijk standpunt te komen.