De Volkskrant - 'Sluiting kolencentrales in 2020 kost de staat 7 miljard euro'

Sluit Nederland al zijn kolencentrales in 2020, dan kost dat de staat 7 miljard euro. Dit is de conclusie van een rapport dat is opgesteld in opdracht van minister van Economische Zaken Henk Kamp. De NOS heeft het document ingezien. Met een sluiting van de kolencentrales hopen voorstanders de CO2-uitstoot fors te reduceren.

http://www.volkskrant.nl/economie/-sluiting-kolencentrales-in-2020-kost-de-staat-7-miljard-euro~a4338907/

'Sluiting kolencentrales in 2020 kost de staat 7 miljard euro'

Sluit Nederland al zijn kolencentrales in 2020, dan kost dat de staat 7 miljard euro. Dit is de conclusie van een rapport dat is opgesteld in opdracht van minister van Economische Zaken Henk Kamp. De NOS heeft het document ingezien. Met een sluiting van de kolencentrales hopen voorstanders de CO2-uitstoot fors te reduceren.

Die hoop wordt onderschreven door het rapport. Tegenover de strop van 7 miljard euro staat dat de CO2-uitstoot in Nederland met 31 procent zal afnemen bij een sluiting van alle kolencentrales. Maar omdat Nederland een beroep zal doen op de stroom van buitenlandse kolencentrales, ligt de 'nettoreductie' uiteindelijk lager, op 9 procent.

Voor een stroomtekort hoeft Nederland, vanwege de toevoer vanuit het buitenland, niet te vrezen, verzekert het rapport vast. Wel is het waarschijnlijk dat de elektriciteitsprijzen in heel Europa zullen stijgen. 

Milieuorganisaties stellen dat de staat ook miljarden kan besparen als het alle kolencentrales in 2020 sluit. Nu krijgen centrales subsidie voor het verbranden van biomassa uit Canadese bossen, wat minder vervuilend is dan het gebruik van steenkool. Deze subsidie, opgeteld 4 miljard euro, loopt af in 2020.

Kamp staat onder druk om de CO2-uitstoot in Nederland binnen afzienbare tijd terug te dringen. Het energieakkoord uit 2013 bepaalt dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam moet zijn, een percentage waarvan nu al de vraag is of dat wordt gehaald. Het klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd gesloten legde extra druk op Kamp om stevige ingrepen te doen in fossiele energievoorziening.

Daarnaast rust ook de uitspraak in de Urgenda-zaak op de schouders van Kamp. In deze rechtszaak bepaalde de rechter dat de regering meer maatregelen moet nemen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

In 2013 kwamen Kamp en de milieuorganisaties overeen om vijf oude kolencentrales uit de jaren tachtig te sluiten. De minister lijkt ook bereid de stekker te trekken uit twee centrales uit de jaren negentig. Maar of ook de drie nieuwe kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte dichtgaan, die pas vorig jaar in gebruik zijn genomen, is onzeker.