DFT - Verbetering in duurzaamheid helpt rendement

Bedrijven die op het gebied van duurzaamheid verbetering laten zien, zijn relatief aantrekkelijke beleggingen. Dit blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners en de Universiteit van Maastricht.

http://m.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article/26691465/verbetering-in-duurzaamheid-helpt-rendement?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email

Verbetering in duurzaamheid helpt rendement

Bedrijven die op het gebied van duurzaamheid verbetering laten zien, zijn relatief aantrekkelijke beleggingen. Dit blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners en de Universiteit van Maastricht.

Het idee dat duurzaam beleggen rendement kost, is allang achterhaald. Inmiddels stapelen de bewijzen zich op dat met duurzaam beleggen minimaal eenzelfde rendement kan worden behaald als met traditioneel beleggen. Hoofd Equity Specialties Jeroen Bos van NN IP is hier blij mee, maar constateert tevens dat veel onderzoeken wetenschappelijke consistentie missen en de focus op de VS leggen.

Samen met de Universiteit van Maastricht heeft NN IP zodoende een zeer uitgebreid onderzoek naar meer dan drieduizend bedrijven wereldwijd verricht. Daaruit kwam naar voren dat juist bedrijven die niet uitblinken in duurzaamheid maar wel voortgang boeken, het goed doen op de beurs.

„Bedrijven die al goed scoren op het gebied van duurzaamheid, lopen hiermee te koop. Dit zit dan ook al in de beurskoers verdisconteerd. De markt weet daarentegen niet van de verbetering van bedrijven in de middenmoot. Zij kunnen dus straks extra rendement maken”, zo geeft Bos als verklaring.

Bij opkomende markten zijn zowel op milieugebied, sociale aspecten als goed ondernemingsbestuur positieve effecten waarneembaar. Bij ontwikkelde markten renderen echter vooral bedrijven goed die verbetering laten zien in het laatste aspect, waaronder het beloningsbeleid en de omgang met de aandeelhouders valt.

Ook het uitsluiten van bedrijven die slecht gedrag vertonen, pakt volgens het onderzoek positief uit voor beleggingsportefeuilles. Maar het zorgt dat vooral voor een lager risico en niet zozeer voor betere rendementen op langere termijn.

Bos kan niet aangeven hoeveel extra rendement jaarlijks kan worden gerealiseerd als rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Maar de onderzoeksresultaten vormen wel de basis voor een nieuw beleggingsfonds dat een positieve impact op mens en milieu aan een bovengemiddeld rendement wil koppelen.

Beleggers die menen dat de Dow Jones Sustainability Index hun vooruit kan helpen, helpt Bos uit de droom. „BP zat tot de olieramp in Mexico begin 2010 in de index. En datzelfde geldt voor Volkswagen ten tijde van het uitkomen van dieselgate. Dit komt omdat er puur gekeken naar het beleid en de intentie van een bedrijf, terwijl beide bedrijven eerder al kleine overtredingen hadden begaan. Het is dus veel belangrijker om de focus op het gedrag te leggen.”