Duurzaam Actueel - FlexNode bouwt omkeerbare waterstof brandstofcel

Binnen het Flexnode-project is een omkeerbare brandstofcelsysteem gebouwd waarbij niet alleen elektriciteit uit waterstof kan worden geproduceerd, maar ook andersom. Op die manier kunnen overschotten duurzame energie worden opgeslagen. Het gaat om een testopstelling op het Entrance-terrein in Groningen.

https://duurzaam-actueel.nl/flexnode-bouwt-omkeerbare-waterstof-brandstofcel-op-entrance-terrein-groningen/

Reversibel waterstof brandstofcelsysteem

Het zogenoemde reversibel waterstof brandstofcelsysteem (RBC) bestaat uit een 5,5 kWe electrolyzer voor het produceren van waterstof (Hydrogenium) uit water en een 1 kWe brandstofcel voor het genereren van elektriciteit uit Hydrogenium. Geproduceerd waterstof wordt opgeslagen in een opslagtank van 850L en druk van ca. 50 bar zonder gebruik te maken van extra compressiestappen.

Overschotten

Het technische doel van het project is het bouwen van een proof-of-concept van een RBC met waterstofopslag. Dergelijke installaties kunnen de energietransitie zo kosteneffectief mogelijk maken. Op verschillende plaatsen in de energie-infrastructuur kunnen dergelijke installaties overschotten van duurzame energie opslaan Zo kan een RBC gebouwen grotendeels zelfvoorzienend maken in hun energieverbruik. Overschotten aan duurzaam opgewekte energie uit bijvoorbeeld zon of wind kunnen worden opgeslagen in waterstof en weer worden ingezet als de vraag groter dan het aanbod.

Regelstrategie

Nu de opstelling wordt de komende uitvoerig getest. Tegelijkertijd wordt voor verschillende concrete toepassingen onderzocht wat de kosten zijn en de waarde vanuit verschillende aspecten, zoals de flexibiliteit. Belangrijk voor de marktintroductie zijn een correcte dimensionering per toepassing en een optimale regelstrategie.

Nu de opstelling wordt de komende uitvoerig getest. Tegelijkertijd wordt voor verschillende concrete toepassingen onderzocht wat de kosten zijn en de waarde vanuit verschillende aspecten, zoals de flexibiliteit. Belangrijk voor de marktintroductie zijn een correcte dimensionering per toepassing en een optimale regelstrategie.