Duurzaam Actueel - Krachtenbundeling in aanpak Plastic Soep in Zuid-Holland

Plastic Soep: op World Oceans Day 2020 maken Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam bekend dat zij, samen met ruim twintig andere organisaties, gaan samenwerken aan de aanpak van plastics in onze rivieren – om te voorkomen dat deze onze oceanen ooit bereiken. Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen in de aanpak van plastic in water. Samen met RDM CoE heeft zij de ‘Community of Practice Plastic’ (CoPP) opgericht, waarin ervaringen en kennis worden gedeeld en gewerkt wordt aan gezamenlijke kennisontwikkeling. Ruim twintig organisaties die actief zijn in Zuid-Holland ondertekenden onlangs een intentieverklaring om gezamenlijk plastics in water aan te pakken.

Bron: Duurzaam Actueel

Meten, afvangen, verwerken

De betrokken organisaties delen kennis en ontwikkelen gezamenlijk kennis op het gebied van het meten, afvangen en het stimuleren van hergebruik van plastics in water. De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren. De CoPP kijkt vanuit het watersysteem en werkt feitelijk als een snelkookpan, doordat partijen direct met elkaar in contact staan en initiatieven snel gedeeld kunnen worden. De CoPP richt zich in eerste instantie op de Rijn en de Maas en haar zijarmen. Belangrijke vragen zijn hierbij: Hoe kunnen we het probleem van plastics in water goed in kaart brengen (meten)? Hoe kunnen we plastics uit het watersysteem krijgen (afvangen)? En hoe kunnen we deze plastics weer terugbrengen in de productieketen (verwerken)?

Gezamenlijk belang

Arjan Driesprong, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, is verheugd over deze samenwerking: “Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat is van het grootste belang voor onze gezondheid en onze flora en fauna. Het verminderen van plastic vervuiling in water is echter een uitdaging die we niet alleen kunnen oplossen en is een gezamenlijk belang. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen, startups en ngo’s.”

Kennisdeling

Tijmen den Oudendammer, regisseur van de CoPP bij RDM CoE (Hogeschool Rotterdam): “Bij RDM CoE koppelen we actuele vraagstukken uit het werkveld aan onderzoek en onderwijs. Door de Community of Practice brengen we kennis en netwerken bij elkaar om een maatschappelijk urgent probleem als plastic soep aan te pakken. Er is veel behoefte aan inzicht in de omvang van het probleem en aan praktische oplossingen om dit probleem plastic soep aan te pakken. Gezamenlijk kunnen we stappen zetten om vanuit de Rijn-Maasdelta kennis op te doen en oplossingen uit te dragen voor de aanpak van plastic in rivieren en regionale wateren wereldwijd.”

Crisisondertekening

De ondertekening van de intentieverklaring gebeurde midden in de coronacrisis, wat betekende dat alle deelnemers het document apart van elkaar en op verschillende momenten en plaatsen ondertekenden – op kantoor of gewoon thuis.