Duurzaam Bedrijfsleven - ‘Vanaf deze zomer is gasaansluiting voor nieuwbouw verboden’

De verplichte aardgasaansluiting van nieuwbouwwoningen vervalt per 1 juli, stelt Ferdi Licher, programmadirecteur bouwen en energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf deze zomer wil hij de gasaansluitplicht schrappen uit het Bouwbesluit.

​​​​​​​https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/28011/vanaf-deze-zomer-is-gasaansluiting-voor-nieuwbouw-verboden​​​​​​​

De programmadirecteur Bouwen en Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maakte dit bekend op het congres Aardgasvrije nieuwbouw, dat georganiseerd werd door het Lente-akkoord. Volgens hem komt het vervallen van de aansluitplicht in de praktijk neer op een verbod op een aardgasaansluiting voor nieuwbouwwoningen.

In een verslag van de plenaire sessie citeert Lente-akkoord.nl Licher: “Het kabinet heeft gezegd dat vanaf 2021 50.000 woningen in de bestaande bouw aardgasvrij moeten worden en de nieuwbouw 100 procent aardgasvrij is. Dat moeten we nu gaan organiseren.”

Verduurzaming versnellen

Volgens Licher is er tempo nodig, mede daarom stelt hij voor om het vervallen van de gasaansluitplicht van nieuwbouwwoningen te vervroegen van 1 januari 2019 naar 1 juli 2018. Dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer.

Vorige maand werd bekend dat er € 12,8 mln extra innovatiesubsidie beschikbaar komt voor de ontwikkeling van prototypen van innovatieve producten die de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving versnellen.

'Bestaande bouw niet vergeten'

Niet alleen nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw is een verduurzamingsslag nodig. “In de bestaande bouw moeten we echt slagen gaan maken”, zegt Roelof Potters, general manager van Alliander DGO. In onderstaande podcast benoemt hij alternatieven om de bestaande bouw te verduurzamen.