Duurzaam Bedrijfsleven - Afvalfonds Verpakkingen: ’73 procent van verpakkingen gerecycled’

Een jaarlijkse rapportage van het Afvalfonds Verpakkingen laat zien dat in 2016 73 procent van alle verpakkingen gerecycled is. Dit is een kleine groei ten opzichte van het jaar ervoor, waarmee de hoeveelheid boven de Nederlandse doelstelling van 70 procent komt.

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/25979/afvalfonds-verpakkingen-73-procent-van-verpakkingen-gerecycled   

De recyclingresultaten van papier en karton bleven gelijk met 85 procent, terwijl het resultaat van kunststof met 1 procent verbeterde naar 51 procent. Metalen hebben het hoogste recyclingresultaat. Deze groep bleef stabiel op 95 procent.

In totaal werd er in 2016 3.140 kiloton aan verpakkingen op de markt gebracht. Hiervan is 39 procent van papier en karton.

Recyclingdoelstellingen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat vanaf 2020 75 procent van het huishoudelijk afval wordt gerecycled. Het Afvalfonds Verpakkingen verwacht dat dit percentage al in 2017 wordt behaald.

Verpakkingen beschermen producten tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Bij levensmiddelen zorgt een goede verpakking voor langere houdbaarheid. Het Afvalfonds Verpakkingen stelt dat de milieu-impact van een verloren gegaan product meestal veel hoger is dan dat van de verpakking. De stichting benadrukt echter dat zoveel mogelijk verpakkingen gerecycled moeten kunnen worden. 

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om verpakkingen die zij op de markt brengen in te zamelen en te recyclen. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid overgenomen. Hiervoor betalen bedrijven een bijdrage per kilo verpakkingen aan het fonds.