Duurzaam Bedrijfsleven - Dutch Design Week: houten motor rijdt op algenolie

Olie wordt in de aankomende honderd jaar nog voor talloze toepassingen gebruikt. Als dat toch zo is, kunnen we er maar beter voor zorgen dat we plantaardige oliën gebruiken, stelt Ritsert Mans, ontwerper van de Houten Motorfiets, die op algenolie rijdt.

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/mobiliteit/25539/dutch-design-week-houten-motor-rijdt-op-algenolie   

Samen met algenwetenschapper Peter Mooij startte hij in 2015 met de bouw van de houten motor. Hij maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen. Zo fungeert kurk als een natuurlijke vorm van vering en demping.

De motor rijdt daarnaast op algenbrandstof. Een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Algen nemen van nature CO2 op uit de atmosfeer. Deze CO2 kan gebruikt worden om olie te produceren. De verbranding van deze olie staat ongeveer gelijk aan de hoeveelheid CO2 die algen uit de lucht halen. Met andere woorden: algenolie is een klimaatneutrale brandstof.

Algen

“Het grote voordeel van algen is dat ze in zout water gekweekt worden”, vertelt Mans. “Er is dus geen zoet water of landbouwgrond voor nodig. Dat maakt algenolie duurzamer dan andere plantaardige oliën, al hebben alle vormen van plantaardige olie een rol te spelen.”