Duurzaam Bedrijfsleven - Plannen voor fabriek met capaciteit van 1GW groene waterstof

Aan waterstof worden veel kansen toegedicht als duurzame energiedrager. Maar om de techniek rendabel te maken, is opschaling nodig. Met het project ‘Gigawatt elektrolysefabriek’ wil een aantal grote spelers in de Nederlandse industrie groene waterstof een flinke duw in de goede richting geven.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Doel van het project is om een elektrolysefabriek met de capaciteit voor één gigawatt aan groene waterstof te bouwen tussen 2025 en 2030. Diverse rapporten over de energietransitie zien waterstof als een onmisbare schakel om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

In het project doen onder andere Shell, Nouryon, Gasunie, DOW Chemical, Ørsted, ECN part of TNO en de Universiteit Utrecht mee. Doel van het project is om de technologische knelpunten in kaart te brengen die ontstaan als de elektrolysecellen worden opgeschaald. Eén van de belangrijke aspecten is dat de fabriek dynamisch in te zetten moet zijn; door de afhankelijkheid van zon en wind kan het aanbod van energie variëren.

De partners in het Gigawatt Elektrolyser project gaan gezamenlijk onderzoeken wat er nodig is om in Nederland rond 2025 – 2030 zo'n elektrolyse-installatie te kunnen bouwen. Uiteindelijk willen ze een optimaal ontwerp maken waarmee groene waterstof concurrerend wordt.

Grote uitdaging

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), dat het project coördineert, spreekt van een ‘enorme uitdaging’. Elektrolysers waarmee waterstof opgewekt wordt, hebben nu een capaciteit van enkele megawatts. In het grootste plan dat tot nu toe gemaakt werd, willen Engie en Gasunie samen een elektrolyser van 100 megawatt bouwen.

Kosten

Om een concurrerend alternatief te worden voor fossiele brandstoffen, moet de prijs van waterstof omlaag. Het ISPT schat dat een fabriek met een capaciteit van één gigawatt op dit moment ongeveer € 1 miljard zou bedragen. Dat bedrag moet een factor vier omlaag. “Wanneer een totale fabriek zo'n 350 miljoen euro zou kosten, is er een concurrerend alternatief voor de conventionele 'fossiele' waterstoftechnologie”, stelt het instituut.

Meer vraag naar innovatie

De vraag om veel capaciteit voor waterstof is niet nieuw. Eind 2018 bundelden 27 partijen hun krachten in ‘de waterstof coalitie’, met als doel dat Nederland in 2030 3 à 4 gigawatt groene waterstof opwekt.

In de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland pleitten grote partijen voor een miljardeninvestering in de komende jaren. Onder andere Gasunie, Shell, Groningen Seaports, Nouryon, Engie, Eneco en Provincie Groningen willen dat de rijksoverheid meebetaalt aan die investering.