Duurzaam beleggen is de norm

De wereld waarin wij leven verandert en is naarstig op zoek naar vernieuwing.

Opwarming van de aarde door onder andere CO2-uitstoot en het opraken van fossiele brandstoffen zijn problemen die dringend om een oplossing vragen. Aan ons de opdracht om de schepping gezond over te dragen aan nieuwe generaties. Duurzaamheid is hierin het sleutelwoord.

Beleggen met hoge rendementen ten koste van alles is niet de basis voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. WindShareFund bewijst dat het ook anders kan door niet alleen te kijken naar beleggingen vanuit puur profijt. Beleggen met een aantrekkelijk rendement en tegelijkertijd beleggen in de toekomst zal op termijn de hoogste winsten opleveren. Niet alleen in geld maar vooral ook in de kwaliteit van ons leefmilieu. Duurzaam beleggen is niet langer slechts een nobele hobby, duurzaam beleggen is de norm.
 
Charles Ratelband
WindShareFund