Duurzaam Nieuws - ACM maakt import van windenergie uit Denemarken mogelijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de spelregels voor internationale elektriciteitshandel uitgebreid. Daarmee maakt zij de import van windenergie uit Denemarken mogelijk. De duurzame energie kan vanaf eind 2019 over de COBRA-kabel worden getransporteerd. TenneT en Energinet.dk leggen deze onderzeese verbinding tussen Nederland en Denemarken aan. De COBRA-kabel kan ongeveer 700 MW transporteren. Dat is evenveel capaciteit als een middelgrote elektriciteitscentrale levert.

https://www.duurzaamnieuws.nl/acm-maakt-import-van-windenergie-uit-denemarken-mogelijk/

De ACM draagt met het uitbreiden van de spelregels voor internationale elektriciteitshandel bij aan de energietransitie. Nederland kan zo gemakkelijker duurzame Deense energie importeren. Daarnaast vergroot de kabel de betrouwbaarheid van de energievoorziening in Nederland omdat meer elektriciteit kan worden geïmporteerd.

Bedrijven lopen minder risico

De uitbreiding van de spelregels maakt ook lange termijn veilingen van capaciteit tussen Nederland en Denemarken mogelijk. Lange termijn veilingen zorgen dat bedrijven minder risico lopen door de toekomstige ontwikkeling van elektriciteitsprijzen. De aanpassing vindt nu al plaats zodat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn. Dat vergroot de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare energie.