Duurzaam Nieuws - Ballast Nedam Development bouwt alleen nog gasloos

Ballast Nedam Development heeft besloten om voortaan enkel nog gasloos te ontwikkelen. Dat betekent dat nieuw ontwikkelde woningen niet meer zullen voorzien van een gasaansluiting.

https://www.duurzaamnieuws.nl/ballast-nedam-development-bouwt-alleen-nog-gasloos/

Ballast Nedam Development heeft besloten om voortaan enkel nog gasloos te ontwikkelen. Dat betekent dat nieuw ontwikkelde woningen niet meer zullen voorzien van een gasaansluiting.

Dit besluit zal er tevens toe leiden dat het bedrijf meer energieneutrale en energieleverende woningen gaat realiseren. Dat draagt substantieel bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Door te anticiperen op de klimaatveranderingen en invulling te geven aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 geheel gasloos te zijn neemt Ballast Nedam Development een voorsprong op de toekomst, in het belang van de maatschappij. Daarnaast geeft dit besluit invulling aan het ondertekende Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties.