Duurzaam Nieuws - D66 en GroenLinks willen algeheel verbod op plastic tasjes in Den Haag

D66 en GroenLinks pleiten voor een verbod op plastic tasjes in Den Haag. Ondernemers mogen een plastic tas op dit moment nog tegen betaling verstrekken aan hun klanten. Als het aan de twee grootste progressieve partijen van Den Haag ligt, komt er snel een algeheel verbod. “De plasticsoep in zee is een groot probleem voor mens en dier. Door plastic in de ban te doen kunnen we het probleem aanpakken. Daarom vragen wij het stadsbestuur om het verstrekken van plastic tasjes in de hele stad te verbieden”, aldus raadslid Daniel Scheper (D66).

https://www.duurzaamnieuws.nl/d66-en-groenlinks-willen-algeheel-verbod-op-plastic-tasjes-in-den-haag/

Het Haagse college heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het terugdringen van plasticgebruik is een belangrijke stap voorwaarts in de richting van dat doel. Als ondernemers geen plastic tassen meer geven bij een aankoop, zal de hoeveelheid zwerfafval in de stad afnemen. “De dunne tasjes waaien makkelijk weg en komen dan in het milieu terecht. Door enkel nog duurzame tassen te gebruiken maken we een enorme stap vooruit”, meldt raadslid Maarten De Vuyst (GL).

Een eventueel verbod op plastic tasjes vraagt wel om heldere communicatie richting ondernemers en consumenten, vinden D66 en GroenLinks. Daarom pleiten Scheper en De Vuyst ook voor goede voorlichting over regelgeving en alternatieven voor het gebruik van plastic tassen. Als regelgeving onverhoopt niet wordt nageleefd is handhaving noodzakelijk. “We moeten ons gezamenlijk inzetten voor een duurzamer Den Haag en werk maken van de circulaire economie. Het naleven van de regelgeving is dan natuurlijk een belangrijke voorwaarde”, aldus Scheper.