Duurzaam Nieuws - Duurzaam ondernemen nog geen businesscase voor MKB

Meer dan 80% van de mkb ondernemers ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen. Een reden is dat veel ondernemers hun businesscase niet rond krijgen. Duurzaam ondernemen levert de meeste ondernemers voor nu met name persoonlijke voldoening op. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.

https://www.duurzaamnieuws.nl/duurzaam-ondernemen-nog-geen-businesscase-voor-mkb/

Maar twintig procent van de ondernemers is in staat om concreet voordeel uit duurzaamheid te halen, zoals meer klanten, lagere kosten of extra inkomsten. Een ander vijfde deel van de ondernemers zegt dat duurzaam ondernemen nog niets heeft opgeleverd. Ondernemers geven aan dat zij meer met duurzaam ondernemen zouden doen als dit kosten zou besparen, extra inkomsten zou opleveren, wet en regelgeving het zouden eisen, ze zich ermee zouden kunnen onderscheiden, klanten meer eisen zouden stellen en er een duidelijke marktvraag zou zijn naar duurzame producten en of diensten.

Geen businesscase

78% van de zzp’ers en 89% van de mkb’ers ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen. De belangrijkste belemmering om meer aan duurzaam ondernemen te doen is het feit dat ondernemers hun businesscase niet rond krijgen (31%), bijvoorbeeld als de kosten omhoog gaan (30%) en klanten niet bereid zijn om meer te betalen (20%). Zzp’ers weten naast deze financiële belemmeringen ook niet goed welke maatregelen zij (nog meer) kunnen nemen (29%). Mkb’ers hebben vaker een gebrek aan tijd (29%), hebben vaker dan zzp’ers klanten die er niet voor willen betalen (26%) of hebben onvoldoende kennis in huis (24%).

Informatiebehoefte

Zo’n 70% van de ondernemers heeft behoefte aan informatie of ondersteuning op het gebied van duurzaam ondernemen: met name over subsidies en regelingen, energiebesparingsmaatregelen en hoe producten of diensten duurzamer gemaakt kunnen worden. Ook informatie over mogelijkheden om duurzaam ondernemen te financieren, de belasting van het milieu te verminderen en duurzame businessmodellen te vinden is een belangrijke behoefte. Ongeveer een kwart heeft vooral behoefte aan praktijkvoorbeelden van andere ondernemers.

Geen interesse in duurzaamheid

Ongeveer een tiende van alle onderzochte ondernemers (13% van de zzp’ers en 9% van de mkb’ers) geeft aan niets met duurzaam ondernemen te hebben. Onder andere omdat zij andere maatschappelijke vraagstukken belangrijker vinden of omdat zij het gevoel hebben toch geen invloed te hebben. Deze laatste reden wordt opvallend vaak door mkb’ers gegeven. Ruim een op de tien ondernemers die niets met duurzaamheid hebben, geloven niet in klimaatverandering.

Aanbevelingen

KVK adviseert ondernemers zich meer te verdiepen in de subsidies en regelingen die voor duurzaam ondernemen beschikbaar zijn. Er zijn mogelijkheden bij de gemeente, bij de provincie, bij het rijk (RVO) en in Europa. Er zijn onafhankelijke subsidieadviseurs die daarbij kunnen helpen. Verder beveelt KVK bedrijven aan om focus aan te brengen op de duurzame maatregelen, die kunnen bijdragen aan kostenbesparing, behoud van klanten, verbetering concurrentiepositie en imago.

Het onderzoek is in augustus uitgevoerd in het KVK Ondernemerspanel dat bestaat uit ruim 4.000 zzp’ers en mkb’ers. 950 ondernemers deden aan het onderzoek mee.