Duurzaam Nieuws - Salderingsregeling zonne-energie verlengd tot tenminste 2021

Ontwikkeling terugleversubsidie vraagt meer tijd

Verdienen zonnepanelen zichzelf terug? Jazeker en zelfs sneller dan ooit. Minister Wiebes heeft de huidige salderingsregeling voor zonne-energie verlengd tot tenminste 1 januari 2021. De regeling is financieel gunstig: zonnepaneleneigenaren mogen het winters stroomgebruik verminderen met de in de zomermaanden zelf opgewekte stroom. Elke opgewekte kWh stroom is dan net zo veel waard als de gebruikte: € 0,20 per kWh. In een brief aan de Tweede Kamer maakte de minister eerder bekend dat de salderingsregeling in 2020 zou worden afgeschaft en vervangen door een terugleversubsidie. Deze regeling is financieel iets minder profijtelijk. Het ontwikkelen van de terugleversubsidie kost echter meer tijd dan gepland.

https://duurzaam-actueel.nl/salderingsregeling-zonne-energie-verlengd-tot-tenminste-2021/

Verschil met  salderingsregeling

“Door een terugleversubsidie mag de stroom die zonnepanelen opwekken aan het eind van het jaar niet meer verrekend worden met de gebruikte stroom zoals nu met de salderingsregeling nog wel kan,” legt Robert Atkins, beleidsmedewerker van Natuur en Milieufederatie Flevoland, uit. “Dan komen er nieuwe meters die afname en teruglevering bij houden. Daar komen verschillende prijzen tegenover en dus een andere eindafrekening.”

Teveel gedoe voorkomen

Waarom zit de ontwikkeling van terugleversubsidie tegen? Doelstelling is al teveel gedoe voorkomen. Verschillende partijen kritisch hebben zich eerder twijfelachtig uitgelaten over de uitvoerbaarheid van het plan op de tekentafel. Met name voorstander Eneco trok zich eind 2018 terug uit vrees voor “een administratieve draak”. De minister denkt inmiddels ook na over andere regelingen.

Zonnepanelen kopen nu zeer gunstig

“Zonnepanelen kopen is hierdoor nog nooit zo gunstig geweest als nu,” zegt Robert Atkins stellig. “Voor huidige bezitters en mensen die vóór 2021 zonnepanelen aanschaffen komt er een overgangsregeling. Bovendien mag de BTW op aanschaf nog steeds worden teruggevraagd bij de belastingdienst.” Per september 2018 is ook de importheffing op Chinese panelen afgeschaft. De prijzen zijn daardoor flink gedaald. Tenslotte bewijst de huizenmarkt dat energiezuinige woningen sneller verkopen tegen betere prijzen.

Of er zonnepanelen op ieder dak kunnen? Vaak wel, dus onderzoek de mogelijkheden goed. Doe de dakcheck, bijvoorbeeld, of bezoek een inloopspreekuur van het Energieloket Flevoland.  Bezoek de website voor de tijden.  Voor de inloopspreekuren is geen afspraak nodig.