Duurzaam Nieuws - Steeds meer Nederlanders steunen stoppen met aardgas

Opnieuw vinden meer consumenten dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. Hun aantal groeide het afgelopen jaar van 47 naar 58 procent. Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, lijken op het eerste gezicht het meest populaire alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.761 respondenten.

https://www.duurzaamnieuws.nl/steeds-meer-nederlanders-steunen-stoppen-met-aardgas/

Opnieuw vinden meer consumenten dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. Hun aantal groeide het afgelopen jaar van 47 naar 58 procent. Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, lijken op het eerste gezicht het meest populaire alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.761 respondenten.

Iets meer dan de helft (51%) van de Nederlanders is inmiddels op de hoogte van de plannen van de Nederlandse overheid om te stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. In juni 2016 was dit nog maar 14 procent.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (58%) is het er nu mee eens dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas, tegenover 47 procent in 2016. De belangrijkste redenen die voorstanders aangeven zijn het klimaatprobleem, de aardbevingen in Groningen en het feit dat het gas opraakt. De tegenstanders zijn met 28 procent in de minderheid. De meest genoemde argumenten in deze groep zijn dat het ‘weer zo’n linkse hype’ is, dat de bijdrage van Nederland wereldwijd te klein is en dat we aardgas nodig hebben.

Elektrisch verwarmen populairste alternatief voor aardgas

Een kwart van de Nederlanders heeft de voorkeur om aardgas te vervangen met elektrische oplossingen zoals warmtepompen, 15 procent heeft een voorkeur voor een warmtenet en 7 procent voor biogas. De grootste groep (40%) geeft echter aan zich eerst beter in de alternatieven te moeten verdiepen voordat zij een antwoord op deze vraag kunnen geven en 9 procent heeft geen voorkeur. Zij gaan ervan uit dat anderen voor hen de juiste keuze zullen maken.

“We vinden het opvallend dat stoken en koken op elektriciteit het populairste alternatief voor aardgas is. Het is het alternatief dat waarschijnlijk het meest tot de verbeelding spreekt en ook het enige waarmee je individueel aan de slag kan. Wij verwachten echter niet dat dit de meest gangbare oplossing wordt, aangezien het een dure verbouwing van de woning vereist. Een groot deel van de woningen in Nederland zal waarschijnlijk op een warmtenet worden aangesloten, met name in de steden”, aldus Van Suylekom.

Warmtenet niet evident beste oplossing

Die verwachting is opmerkelijk. Want grootschalige inzet van warmtenetten is lang niet evident volgens experts. Het betekent op de meeste plaatsen juist grote investeringen in nieuwe infrastructuur en bovendien extra gebruik van fossiele brandstoffen, waar we nu juist van af willen.

Warmtenetten kunnen best effectief zijn op locaties waar (goedkope) restwarmte beschikbaar is op korte afstand van grote aantallen woningen. En dan vooral bij nieuwbouw. Maar dat zijn er maar enkele.

Bovendien ontstaat er veel maatschappelijke weerstand tegen warmtenetten, omdat gebruikers worden geconfronteerd met hoge kosten en een monopolie van de aanbieder.

Ook de economische exploitatie kan problematisch worden: toenemende lokale productie van duurzame stroom maakt elektriciteit goedkoper. Goedkope fossiele brandstoffen zijn ook de meest vervuilende.

Ten slotte kunnen warmtepompen ook worden gekoppeld aan een bestaande cv ( in principe met hoge temperatuur, maar er zijn al toepassingen met constante lagere temperatuur). En dat past veel beter bij de vrijheid van eigen stroomproductie, waar zo veel consumenten grote waarde aan hechten.