Duurzaam Nieuws - Universiteit Groningen onderzoekt energiegedrag huishoudens

Hoe ziet het energiegedrag van Nederlanders eruit? Wanneer, hoe en waarom gebruiken we stroom, gas of andere energiebronnen in ons dagelijks leven? Dit zijn belangrijke vraagstukken in de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. Bij Energysense, een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bouwen onderzoekers aan een enorme databank over energiegebruik en gedrag van Nederlanders in en om het huis.

https://www.duurzaamnieuws.nl/universiteit-groningen-onderzoekt-energiegedrag-huishoudens/

Duurzaam Nieuws -  Universiteit Groningen onderzoekt energiegedrag huishoudens

Hoe ziet het energiegedrag van Nederlanders eruit? Wanneer, hoe en waarom gebruiken we stroom, gas of andere energiebronnen in ons dagelijks leven? Dit zijn belangrijke vraagstukken in de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. Bij Energysense, een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bouwen onderzoekers aan een enorme databank over energiegebruik en gedrag van Nederlanders in en om het huis.

Uiteindelijk moeten er 10.000 huishoudens aan Energysense meedoen. De onderzoekers halen de informatie die ze nodig hebben uit slimme meters en uit vragenlijsten die de deelnemers invullen. Veel mensen doen aan Energysense mee om op die manier hun eigen energiegebruik te volgen. Maar ook omdat ze zo hun steentje kunnen bijdragen aan de omslag naar duurzame energie.

Meedoen met én zonder slimme meter

Energysense maakt -onder meer- gebruik van slimme meters om gegevens te verzamelen. Dat is vooral voor het gemak en de precisie. ‘Mensen die nog geen slimme meter hebben kunnen gewoon meedoen aan Energysense. De gegevens die we nodig hebben kun je dan handmatig invoeren,’ aldus Anne Beaulieu van Energysense. Alle gegevens worden anoniem gemaakt zodat de privacy van de deelnemers optimaal gewaarborgd is. Op dit moment wordt in heel Nederland een enorme operatie uitgerold om alle net-aansluitingen te voorzien van slimme meters, de digitale meter die de oude analoge gas- en elektriciteitsmeters vervangt. De lokale netbeheerders –elke regio heeft een eigen beheerder voor aanleg en onderhoud van energieleveringssystemen- zorgen voor de vervanging. In 2020 moet heel Nederland zijn voorzien.

Met de uitkomsten van de wetenschappelijke onderzoeken kunnen bedrijven nieuwe apparaten en diensten ontwikkelen en testen. ‘Energysense-deelnemers die dat willen, kunnen als eerste nieuwe, innovatieve apparaten en diensten uitproberen en op die manier innovaties mee-ontwikkelen.’

Het programma is opgezet voor de duur van 10 jaar en moet in de toekomst 10.000 huishoudens in het bestand hebben. Het is de eerste keer dat er op zo’n grote schaal onderzoek wordt gedaan naar energiegebruik en –gedrag in huishoudens. Energysense trekt dan ook internationale aandacht van collega-wetenschappers en organisaties in de energiebranche.