Duurzaam Nieuws - Veel insecten sterven uit, rest wordt plaag

Stijgende temperatuur doet het aantal insecten toenemen en maakt ze schadelijker voor de landbouw, waarschuwt onderzoek in Science. Vooral de graanproductie in Europa is kwetsbaar. Insecten brengen nu ook al schade toe aan de oogsten van maïs, graan en rijst, maar hun impact werd tot nog toe zelden meegenomen in de modellen die de impact van het klimaat op de landbouw voorspellen.

https://www.duurzaamnieuws.nl/veel-insecten-sterven-uit-rest-wordt-plaag/

Talrijk en hongerig

Toch dreigen insecten in de toekomst talrijker en hongeriger te zijn, stellen de onderzoekers. Uit eerder onderzoek bleek hoe een hogere temperatuur het metabolisme van insecten versnelt en de dieren meer doet eten tijdens hun levenscyclus. En terwijl hogere temperaturen in tropische regio’s het aantal insecten zullen doen afnemen, geldt het omgekeerde in meer gematigde gebieden zoals Europa.

De wetenschappers combineerden klimaatmodellen en gegevens over oogsten met die  bevindingen. Daaruit blijkt dat de graanschuren van Europa, momenteel de meest productieve graanproducerende regio ter wereld, bij de zwaarst getroffen gebieden zullen horen. De jaarlijkse verliezen kunnen er oplopen tot 16 miljoen ton. Elf Europese landen dreigen er een toename van de insectenschade met 75 procent op te tekenen.

“In bepaalde landen met een gematigd klimaat kan de schade aan gewassen snel stijgen naarmate de temperatuur stijgt, en de druk op landbouwers aanzienlijk doen toenemen”, zegt Joshua Tewksbury, hoogleraar aan de Universiteit van Colorado Boulder.

Azië en Noord-Amerika

Ook in Azië en Noord-Amerika dreigt de schade toe te nemen. De Verenigde Staten, de grootste maïsproducent ter wereld, kunnen tot 40 procent meer schade aan de oogsten verwachten, met een verlies tot 20 miljoen ton per jaar. China, dat goed is voor een derde van de globale rijstproductie, kijkt aan tegen verliezen tot 27 miljoen ton per jaar.

“Gemiddeld kunnen we stellen dat de impact door insecten op de oogsten zo’n 2,5 procent per graad temperatuurstijging bedraagt”, zegt Tewksbury. “In noordelijke, gematigde gebieden zal de schade door insecten daardoor groter zijn dan de directe invloed van de temperatuurstijging op de gewassen.”

De wetenschappers pleiten voor aangepaste landbouwpraktijken en gewassen. In sommige gevallen zal ook een hoger pesticidengebruik nodig zijn om de oogsten te beschermen, denken ze.

Meer van dezelfde

Ander onderzoek liet eerder zien dat veel insectensoorten juist op uitsterven staan wegens grootschalig gebruik van pesticiden. Als we de uitkomsten van deze onderzoeken combineren ontstaat een beeld van minder soorten, maar meer insecten van de overgebleven families. Daarmee kunnen insectenpopulaties en daarmee verband houdende ecosystemen nog verder uit balans raken, zeker als met het verstoorde evenwicht ook het pesticidengebruik nog verder toeneemt. Dat vraagt dringend om verder onderzoek.