FD - 5% groene, duurzame rente uit windenergie?

Beleggen in windenergie zou 5% rente opleveren. Een van de risico's is dat er geen wind staat. Welke zijn er nog meer?

https://fd.nl/werk-en-geld/1244791/5-groene-duurzame-rente-uit-windenergie

5% groene, duurzame rente uit windenergie?

Beleggen in windenergie zou 5% rente opleveren. Een van de risico's is dat er geen wind staat. Welke zijn er nog meer?

Beleggen in klimaatobligaties van het Windsharefund III levert een jaarlijks rendement op van 5%, zo valt deze weken te lezen op billboards op treinstations en op posters in abri's. Met het aanbieden van deze belegging speelt de verkoper in op het vigerende mantra dat alles duurzaam moet en groen, voor een schoner milieu. Door met slechts € 7000 — exclusief 2% emissiekosten — hierin te participeren kun je je huishouden CO2-neutraal maken, zegt de brochure. Wie wil dat nu niet?

Het Windsharefund heeft reeds diverse duurzame beleggingsfondsen op basis van windenergie in de markt gezet. Momenteel staat de inschrijving open op 5% Climatebonds van Windsharefund III met een nominale waarde van € 500 en een looptijd van maximaal tien jaar. De sterke punten, zo zegt de brochure, zijn: rentebetaling per kwartaal, 5% rente op jaarbasis, bewezen technologie en vermindering van CO2-uitstoot. Voordat u instapt, moet u het informatiememorandum lezen om tot een oordeel te komen over de belegging, zo staat in de disclaimer.

Achtergestelde obligaties?

De obligatie-emissie is maximaal € 4,9 mln groot, net onder de AFM-grens van verplicht toezicht en prospectus. Het in 2015 door Charles Ratelband opgerichte bedrijf Windsharefund NV stort in het beleggingsfonds III maximaal € 200.000. Verder gaat het fonds bij de bank langs om geld te lenen, waarschijnlijk voor € 8,5 mln. Hoeveel rente er op die lening betaald wordt, is nog niet bekend. 'Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de winst die WindSharefund III maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest', aldus de brochure. Het onderpand voor de obligatiehouders zijn de twee aan te schaffen windturbines, tenzij de bank dit niet goed vindt. Anders zijn de obligaties achtergesteld. De vorderingen van de obligatiehouders op het fonds verlopen bij problemen na vijf jaar. Wanneer de vennootschap die de obligaties uitgeeft minder dan € 200.000 aan liquiditeiten heeft, volgt opschorting van de rentebetaling. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen van het beleggingsfonds is 1,5/98,5. U belegt in een windbedrijf dat gefinancierd wordt met een forse hefboom.

Hoeveel CO2 verbruikt uw gezin?

Op de website van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) kunt u aan de hand van een aantal vragen 'bereken je CO2-uitstoot' uitrekenen hoeveel broeikasgas uw huishouden uitstoot: De CO2-test.

Niet alleen de samenstelling van uw gezin is bepalend maar ook hoe u leeft. Welk vervoermiddel u kiest voor woon-werk of vakanties. Hoe vaak u vlees eet en zuivel gebruikt. Vervangt u of uw partner regelmatig de garderobe? Dat tikt allemaal aan bij de CO2-uitstoot.

De twee windturbines die nog gekocht moeten worden, staan niet in Nederland, maar in Duitsland. Bij onze oosterburen ziet het beleggingsfonds een stabiel investeringsklimaat doordat de energiewetgeving verplichte afname en afnameprijzen vaststelt. 'De energietransitie is in Duitsland een belangrijk punt op de politieke agenda en 80% van de stroombehoefte in 2050 moet uit duurzame energie bestaan', zegt de toegezonden folder.

Het fonds koopt bestaande installaties, om te voorkomen dat vergunningen niet verkregen worden. Er wordt een “allesomvattend” servicecontract afgesloten. De installaties zouden daardoor 97% van de tijd operationeel zijn als het altijd zou waaien. De obligaties zijn naar Nederlands recht overdraagbaar, maar deze stukken zijn niet aan een beurs genoteerd. De verwachte looptijd is tien jaar. Dan worden de windturbines verkocht. Garantie dat het constant flink waait, kan natuurlijk niet gegeven worden, maar als het harder waait dan de prognose krijgt u niet meer rendement. 'We sparen dat rendement op voor als het minder waait', geeft Ratelband aan. Een trackrecord is er niet. Er zijn geen jaarverslagen beschikbaar, niet van de ondernemingen en ook niet van de in 2015 en 2016 geplaatste fondsen, terwijl dat wel zou moeten.

Natuur & Milieu

'De wereld rekent op u: we moeten handelen in het belang van de hele wereld en de natuur stuurt ons urgente signalen.' Met deze tekst van voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon probeert de brochure u duidelijk te maken dat de situatie urgent is en tracht zij u te motiveren voor deze belegging. WindSharefund NV ziet wind als veel meer dan een rendabele investering. Ze doneert 5% van het jaarresultaat aan een speciale foundation. Deze stichting ondersteunt technologische ontwikkeling, natuurbehoud en cultuurbehoud zoals 'The Green Village' van de TU Delft, Natuur & Milieu en de molens van Kinderdijk. Desgevraagd geeft Natuur & Milieu echter geen inhoudelijke beoordeling. De organisatie heeft het fonds gevraagd haar logo te verwijderen van de billboards en andere uitingen.

Het groene gevoel

WindSharefund wil waarde creëren voor iedereen, zegt de folder. Maar voor u als obligatiehouder is het rendement beperkt tot 4,8% per jaar netto. De risico's zijn echter niet beperkt. 'Ze zijn niet geschikt voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van de rendementen die zij verwachten op de WindShareFund ClimateBonds en de aflossing van de hoofdsom van de WindShareFund ClimateBonds', vermeldt de brochure dan ook duidelijk. Had u vanwege de CO2-compensatie voor uw gezin € 7000 belegd, en loopt u het mis, dan zijn de kosten voor uw gezin om tien jaar CO2-neutraal te leven - het groene gevoel - € 58 per maand. Daarnaast is het een kwestie van geen auto, geen vakanties per vliegtuig en vier dagen per week vegetarisch eten met seizoensgroenten.