FD - Boekhouden met 'natuurlijk kapitaal' is voorlopig nog vrijblijvend

Onder druk van de overheid en beleggers sluipt het langzaam de jaarverslagen van bedrijven binnen: de natuur als bron van kapitaal, én als kostenpost. Het vandaag gelanceerde Natural Capital Protocol moet de wereldwijde standaard worden voor het in kaart brengen van de impact op het milieu en bedrijven aansporen tot milieuvriendelijker gedrag.

http://fd.nl/ondernemen/1159842/boekhouden-met-natuurlijk-kapitaal-is-voorlopig-nog-vrijblijvend

Boekhouden met 'natuurlijk kapitaal' is voorlopig nog vrijblijvend

Onder druk van de overheid en beleggers sluipt het langzaam de jaarverslagen van bedrijven binnen: de natuur als bron van kapitaal, én als kostenpost. Het vandaag gelanceerde Natural Capital Protocol moet de wereldwijde standaard worden voor het in kaart brengen van de impact op het milieu en bedrijven aansporen tot milieuvriendelijker gedrag.

De gedachte achter het protocol past in de aandacht voor de lange termijn, iets waar bijvoorbeeld topman Larry Fink van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, ook steeds op hamert. De lijst met deelnemers is lang en bevat grote namen zoals Shell en AkzoNobel, maar voorlopig is het gebruik van het protocol - en het openbaar maken van de resultaten - nog vrijblijvend.

'Verplichting stap te ver'

‘Een verplichte standaard is voor bedrijven nu nog een stap te ver,’ zegt Mathew Parr van IUCN NL, een koepel van natuurbeschermingsorganisaties en deelnemer aan de coalitie die het protocol opstelde. ‘Natuurlijk zullen er bedrijven zijn die het in een la laten verdwijnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we over een paar jaar een standaard hebben voor natuurlijk kapitaal.’

Het protocol, een boekwerk van zo'n 150 pagina's, leest als een stappenplan over hoe het milieu in de bedrijfsvoering mee te nemen. Belangrijk onderdeel: de werkelijke kosten van het gebruik van grondstoffen en vervuiling in kaart brengen, en daar vervolgens naar handelen. Puma geldt als de pionier op dit gebied. De Duitse sportschoenenfabrikant drukte als eerste het beslag op het milieu uit in euro’s. Deze nieuwe ‘verliespost’ halveerde in 2011 (op papier) bijna de jaarwinst, en dat verklaart direct de huiver van bedrijven om zich vast te leggen op een 'boekhoudstandaard' voor natuurlijk kapitaal: waarom zou een bedrijf vrijwillig over tot dusver onbekende verliezen rapporteren?

'Schrikreactie beleggers'

Duurzaamheidsmanager Klas Hallberg van verffabrikant AkzoNobel geeft toe dat er ook bij zijn werkgever weerstand bestaat over het naar buiten brengen van van de financiële consequenties van de ecologische voetafdruk. ‘Op de korte termijn kunnen beleggers hiervan schrikken. Maar wij denken dat op de lange termijn de rekening voor milieuschade steeds vaker bij bedrijven zal komen te liggen. Dan kun die je die maar beter goed in kaart brengen, zodat je op tijd milieuvriendelijker kunt gaan produceren.’

Volgens Hallberg vragen ook beleggers zoals pensioenfondsen om steeds gedetailleerdere informatie, en ook de druk vanuit de overheid speelt mee. In Europa worden grote bedrijven en organisaties binnenkort verplicht te rapporteren over het milieu in het jaarverslag. En als de overheid straks nieuwe regels gaat opstellen, dan kun je er als bedrijf maar beter zelf aan meeschrijven, beaamt Hallberg.

Directeur duurzaam bankieren Richard Kooloos van ABN Amro wijst op een ander voordeel van het in kaart brengen van de impact op het milieu: kredietrisico’s kunnen beter worden ingeschat. De bank ontwikkelt een methode waarbij er behalve naar de cijfers ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld biodiversiteit. ‘Een plantage met alleen eucalyptus bomen kan vatbaarder zijn voor ziektes, en dat is ook een financieel risico.’

Milieudefensie kritisch

Inhoudelijk medewerker energie Evert Hassink van Milieudefensie, dat niet betrokken is bij het protocol, is kritisch. Hassink benadrukt dat natuurbehoud zelden in euro's is uit te drukken. 'Het in kaart brengen van natuurlijk kapitaal kan nuttig zijn om de impact van bedrijven met elkaar te vergelijken. Maar als je een oerbos kapt is dat gewoon weg, dat komt nooit meer terug. Dat kun je niet compenseren door ergens anders in het milieu te investeren.’