FD - China en VS ratificeren klimaatakkoord Parijs

China en de Verenigde Staten hebben beiden zaterdag het klimaatverdrag van Parijs ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het verdrag nog voor het einde van dit jaar in werking te laten treden. De twee grootmachten zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 38% van de mondiale CO2-uitstoot.

China en VS ratificeren klimaatakkoord Parijs

China en de Verenigde Staten hebben beiden zaterdag het klimaatverdrag van Parijs ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het verdrag nog voor het einde van dit jaar in werking te laten treden. De twee grootmachten zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 38% van de mondiale CO2-uitstoot.

'Deze inspanningen zullen de geschiedenis ingaan als cruciaal', aldus de Amerikaanse president Barack Obama, aan de vooravond van een top van G20-landen in het Chinese Hangzhou.

Eind vorig jaar kwamen in Parijs bijna 200 landen tot een akkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze stelden zich ten doel om de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan twee graden Celsius te laten stijgen.

Het verdrag gaat in werking 30 dagen nadat 55 landen het akkoord hebben geratificeerd, die samen goed zijn voor 55% van de wereldwijde uitstoot. De handtekening van China en de VS zullen andere landen van de G20 onder druk zetten om ook het verdrag te ratificeren. Gezamenlijk zijn de landen van de G20 goed voor 80% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd.