FD - Energieproducenten pleiten voor nieuw energieakkoord met harde limieten

De Nederlandse energieproducenten willen nog voor het aflopen van het huidige energieakkoord nieuwe duurzaamheidsafspraken maken. Hoofddoel moet zijn om de uitstoot van het broeikasgas in 2030 met 50% te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990. Dat maakt de branchevereniging Energie-Nederland donderdag bekend.

http://fd.nl/economie-politiek/1153045/energieproducenten-pleiten-voor-nieuw-energieakkoord-met-harde-limieten

FD - Energieproducenten pleiten voor nieuw energieakkoord met harde limieten

De Nederlandse energieproducenten willen nog voor het aflopen van het huidige energieakkoord nieuwe duurzaamheidsafspraken maken. Hoofddoel moet zijn om de uitstoot van het broeikasgas in 2030 met 50% te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990. Dat maakt de branchevereniging Energie-Nederland donderdag bekend.

Volgens de energieproducenten gaat de bestaande doelstelling van de Europese Unie niet ver genoeg. Die heeft als ambitie om in 2030 40% minder broeikasgassen te veroorzaken. Dat zou echter niet voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs waar te maken.

Harde limieten

Het huidige energieakkoord dat in 2013 werd afgesproken tussen overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties loopt in 2023 af. Bovendien is de daarin beoogde CO2-reductie slechts een afgeleide van de afspraken over energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Een nieuw energieakkoord dient juist harde limieten voor het broeikasgas voor te schrijven, stelt de voorzitter van Energie-Nederland Medy van der Laan.

‘We staan nog steeds vol achter het bestaande energieakkoord, maar we willen op tijd starten met het maken van nieuwe afspraken’, aldus Van der Laan. Ze wijst erop dat de vorige onderhandelingen ook jaren in beslag hebben genomen. Een nieuw akkoord tussen overheid en belanghebbenden is volgens haar nodig omdat het de stabiliteit van het beleid ten goede komt.

Kolencentrales

De huidige onzekerheid rond de resterende vijf kolencentrales in Nederland is dan ook niet aan de overheid te wijten, zegt Van der Laan. ‘Het laatste wat we zullen doen is het kabinet daarvan de schuld geven.’ Daarmee verwijst ze naar de oproep van de Tweede Kamer om alle kolencentrales te sluiten. Een motie daartoe werd aangenomen na het vonnis in de zogeheten Urgenda-zaak vorig jaar dat de uitstoot van CO2 in 2020 met een kwart omlaag gebracht moet zijn.

Het lot van de kolencentrales wil Van der Laan niet bespreken. In 2013 werd bepaald dat vijf van de tien centrales voor 2017 worden gesloten. Onder druk van de Tweede Kamer onderzoekt minister Henk Kamp van Economische Zaken nu of er nog eens twee opgedoekt kunnen worden. ‘We willen dat proces niet verstoren’, aldus de branchevoorzitter.

Vorige week maakte Kamp bekend dat hij komend najaar aanvullende en verplichtende maatregelen treft om de doelen van het bestaande energieakkoord veilig te stellen. Ook energieproducenten hebben nog een lange weg te gaan. Als onderdeel van de afspraak dat in 2023 16% van alle energie duurzaam is, dient 40% van de elektriciteit met hernieuwbare bronnen te worden opgewekt. In 2015 lag dat nog maar op 15%.

Warmteopwekking

Om het doel van 50% CO2-reductie te halen moet het kabinet na de verkiezingen van maart 2017 vooral inzetten op het repareren van het Europese handelssysteem voor uitstootrechten, het zogeheten Emissions Trading System (ETS). Alleen door het verlagen van het CO2-plafond en het weghalen van overtollige uitstootrechten zal de prijs van die rechten omhoog gaan. Dat is nodig om de benodigde investeringen lonend te maken, zegt Van der Laan. Ook moeten wegtransport, scheepvaart en warmtelevering aan gebouwen onder het ETS gebracht worden.

Voor de periode na 2023 is volgens Energie-Nederland vooral veel klimaatwinst te halen met warmteopwekking. ‘Dat wordt echt het thema van de komende jaren’, zegt de voormalige D66-staatssecretaris van Cultuur (2003-2006). ‘Daarmee kunnen we meters maken.’ Voor de distributie van de opgewekte warmte zijn echter zeer grote publieke investeringen in de aanleg van netwerken noodzakelijk. Hoeveel geld daarvoor nodig is, kan Van der Laan niet zeggen.