FD - EU sluit akkoord over ratificatie klimaatverdrag

De EU-ministers van milieu hebben vrijdag onverwacht een doorbraak bereikt over gemeenschappelijke ratificatie van het vorig jaar in Parijs gesloten klimaatverdrag. Dat betekent dat er nu voldoende ondertekenaars zijn om het verdrag dit jaar nog in werking te laten treden.

EU sluit akkoord over ratificatie klimaatverdrag

De EU-ministers van milieu hebben vrijdag onverwacht een doorbraak bereikt over gemeenschappelijke ratificatie van het vorig jaar in Parijs gesloten klimaatverdrag. Dat betekent dat er nu voldoende ondertekenaars zijn om het verdrag dit jaar nog in werking te laten treden.

De deelnemende landen verplichten zich de uitstoot van broeikasgassen zodanig te temperen dat de temperatuurstijging op aarde tot twee graden Celsius wordt beperkt.

Euforie

Het akkoord leidde na alle klappen die de EU de afgelopen maanden kreeg te verduren tot lichte euforie in Brussel. 'Een historisch akkoord. De EU komt zijn beloften na', aldus Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

'De top van Bratislava werpt vruchten af. Alle lidstaten geven groen licht voor tijdige ratificatie van het akkoord van Parijs. Wat sommigen niet voor mogelijk hadden gehouden, is nu realiteit', twitterde de voorzitter van de Europese Raad, de Pool Donald Tusk.

Polen

Het was tot het laatste moment onzeker of zijn geboorteland met ratificatie zou instemmen. Polen zoekt compensatie voor de zware kosten die het moet maken om zijn op kolenenergie gebaseerde economie schoner te maken.

Om het klimaatdoel te halen, moet de EU zijn emissies voor 2030 minstens 40% onder het niveau van 1990 hebben gebracht. 'De Poolse belangen zijn veiliggesteld en er is een overeenkomst bereikt', aldus een zegsman.

Vluchtelingen

Bij de top in Bratislava, waar de Britse leider Theresa May ontbrak, sloten de westelijke EU-landen vrede met de zogenoemde Visegrad 4 (Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije) over het vluchtelingenbeleid. Tusk legt nu een verband tussen de concessie aan hun wens om geen migranten opgedrongen te krijgen en de bereidheid van Polen om mee te doen met de ratificatie.

Akte

Na deze politieke doorbraak moet ook het Europees Parlement zijn goedkeuring hechten aan de overeenkomst. Die stemming vindt volgende week plaats.

Na formele bekrachtiging door de ministerraad, zal EU-voorzitter Slowakije de akte deponeren bij de Verenigde Naties in New York, samen met die van de vijf EU-landen die al klaar zijn met hun eigen parlementaire goedkeuring.

Stoom

De Franse minister Ségolène Royal, medevoorzitter van de conferentie in Parijs, maakte vrijdag gewag van 'institutionele creativiteit'. In theorie zouden sommige EU-landen met extra uitstootverplichtingen kunnen blijven zitten, omdat andere lidstaten het verdrag uiteindelijk toch niet door hun parlement heen krijgen.

Minister Sharon Dijksma verwacht dat de Nederlandse goedkeuringswet binnen enkele weken door de Kamer komt. 'We hebben met stoom en kokend water een wet gemaakt.'