FD - Groningse aardbevingsschade kost NAM €1,1 miljard

De NAM is veel meer kwijt aan aardbevingsuitgaven dan eerder gedacht. Dit jaar heeft de exploitant van de aardgasvelden in Groningen al €1,09 mrd uitgegeven aan onder meer preventieve versterkingen, schadeafhandeling en het opkopen van huizen in het door aardbevingen getroffen gebied. Dat blijkt uit het vrijdag verschenen kwartaalrapport van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Groningse aardbevingsschade kost NAM €1,1 miljard

De NAM is veel meer kwijt aan aardbevingsuitgaven dan eerder gedacht. Dit jaar heeft de exploitant van de aardgasvelden in Groningen al €1,09 mrd uitgegeven aan onder meer preventieve versterkingen, schadeafhandeling en het opkopen van huizen in het door aardbevingen getroffen gebied. Dat blijkt uit het vrijdag verschenen kwartaalrapport van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Grootste kostenpost is de afhandeling van schade. In de eerste drie kwartalen van 2016 gaat het om ruim 30.000 panden die voor €520 mln zijn gerepareerd. Voor deze post was slechts €250 mln begroot voor de periode 2014 tot en met 2018.

Verder is €317 mrd uitgegeven aan de preventieve versterking van woningen in het gebied. Verschillende opkoopregelingen, waardevermeerderingprojecten en nieuwbouw waren goed voor een kostenpost van €160 mln.

Schademeldingen

Er worden nog steeds veel nieuwe schademeldingen gedaan door huishoudens in het getroffen gebied. Zo ontving de NAM in het afgelopen kwartaal 2.122 schademeldingen. Dat is opvallend, omdat het aantal aardbevingen fors afnam toen de gaswinning werd teruggeschroefd. In 1.057 gevallen oordeelden de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat aangetroffen schade niet veroorzaakt werd door aardbevingen.

Vanaf het begin van de schadeafhandeling in 2012 heeft de NAM en het CVW 74.797 schademeldingen ontvangen. 70.639 keer kwam een schade-expert langs, en 61.531 huishoudens zijn akkoord met de aangeboden compensatie.

EBN

Naast de NAM, een joint venture van Shell en ExxonMobil, draait ook de Nederlandse staat op voor de aardbevingsschade. Het ministerie van Economische Zaken bekostigt via Energiebeheer Nederland (EBN) 40% van de investeringen in Groningen. Verder zijn de gasbaten sinds de aardbevingen begonnen gehalveerd, tot een geraamde €2,6 mrd in 2017.