FD - 'Nederland haalt in 2030 helft stroom uit wind'

Ongeveer 30% van het stroomverbruik in Europa kan in 2030 door windmolens worden opgewekt. Dat verwacht WindEurope, de branchevereniging van de windenergiesector.

https://fd.nl/ondernemen/1220210/nederland-haalt-in-2030-helft-stroom-uit-wind  

De branche denkt dat er in 2030 323 gigawatt aan windvermogen staat opgesteld in Europa. Om die mijlpaal te bereiken moet er echter wel het juiste beleid worden doorgevoerd en het energiesysteem drastisch worden aangepast. 'Dat betekent onder andere grotere zekerheid over de stabiliteit van de lange termijn inkomsten, grote vooruitgang op het gebied van de integratie van fluctuerende duurzame energiebronnen in het systeem, inclusief de bouw van het netwerk en de verbindingsstukken', aldus WindEurope.

Ook moeten er duidelijkebeleidsverplichtingen komen voor elektrificatie.

Centraal- en Oost-Europa blijven achter

De groei van windenergie in Europa zal vooral plaatsvinden in zes landen (Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje,Nederland en België), waarbij vooral Centraal- en Oost-Europa achterblijven. Volgens de projecties van de branchevereniging, zou Frankrijk Groot-Brittannië en Spanje voorbijstreven naar de tweede plaats achter Duitsland.

Nederland zou in 2030 tot een select clubje landen behoren dat meer dan 50% van zijn stroombehoefte uit windmolens haalt. 'Deze groei zou betekenen dat er in de periode 2017-2030 €239 mrd wordt geïnvesteerd in de sector in Europa. In 2030 werken er dan 569.000 Europeanen in de windenergiesector. 'Ook zou er voor een waarde van €13,2 mrd per jaar aan fossiele brandstof-import kunnen worden bespaard', aldus WindEurope bestuursvoorzitter Giles Dickson in een persverklaring.

'Bindende en ambitieuze energieplannen nodig'

'Windenergie heeft nu een stevige plek veroverd als de goedkoopste vorm van nieuwe stroomproductie. Maar de vooruitzichten vanaf 2020 zijn onzeker', aldus Dickson. 'De sector heeft bindende en ambitieuze nationale energie- en klimaatplannen nodig die duidelijkheid verschaffen over de volumes na 2020. Dat zal dan kostenreducties kunnen blijven opleveren.'