FD - Nieuwe gebieden voor windmolenparken op zee

Op 18,5 kilometer en 22 kilometer uit de Noordzeekust wil het kabinet twee locaties voor windmolenparken toestaan. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Na een inspraakronde volgt naar verwachting eind 2016 een definitief besluit.

http://fd.nl/economie-politiek/1158530/nieuwe-gebieden-voor-windmolenparken-op-zee

Nieuwe gebieden voor windmolenparken op zee

Op 18,5 kilometer en 22 kilometer uit de Noordzeekust wil het kabinet twee locaties voor windmolenparken toestaan. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Na een inspraakronde volgt naar verwachting eind 2016 een definitief besluit.

De twee extra stroken binnen de zogenoemde 12-mijlszone sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten die zone.

Windmolenparken dichter bij de kust bouwen levert een besparing op van €3 mrd ten opzichte van het gebied IJmuiden-Ver, dat verder in zee ligt. De beoogde uitbreiding van het windmolenbestand in zee, past binnen het Energieakkoord waarin is afgesproken dat in 2023 16% van de energie duurzaam wordt opgewekt.