FD - 'Pensioenfondsen moeten meer ruimte krijgen om duurzaam te beleggen'

Pensioenfondsen en andere grote institutionele beleggers moeten meer ruimte krijgen om hun geld in duurzame beleggingen te steken. Dat zegt pensioenbelegger PGGM in een toelichting op een rapport over duurzaam beleggen, dat woensdag wordt aangeboden minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 'Een euro belegd in een kolencentrale telt nu even zwaar voor de toezichthouder als een euro de we in een windmolenpark steken,' zegt een woordvoerder van PGGM, dat voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de pensioenen belegt. 'Daar willen we met DNB over in gesprek.'

'Pensioenfondsen moeten meer ruimte krijgen om duurzaam te beleggen'

Pensioenfondsen en andere grote institutionele beleggers moeten meer ruimte krijgen om hun geld in duurzame beleggingen te steken. Dat zegt pensioenbelegger PGGM in een toelichting op een rapport over duurzaam beleggen, dat woensdag wordt aangeboden minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 'Een euro belegd in een kolencentrale telt nu even zwaar voor de toezichthouder als een euro de we in een windmolenpark steken,' zegt een woordvoerder van PGGM, dat voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de pensioenen belegt. 'Daar willen we met DNB over in gesprek.'

De toezichthouder bepaalt via een speciaal ontwikkeld model hoeveel risico een pensioenfonds mag nemen en stuurt dus deels de beleggingsbeslissingen. Als beleggingen in 'duurzaam' als minder risicovol worden beschouwd krijgen pensioenfondsen meer vrijheid om hier geld in te steken. De presentatie van het rapport van de sector komt op het moment dat juist DNB meer de nadrukt legt op duurzaam. Zo publiceerde de toezichthouder eerder een eigen rapport over de klimaatverandering. Ook in de pensioensector is 'duurzaam' al langer een thema, vorig jaar besloot pensioenfonds ABP, het grootste van Nederland, het aandelenbezit drastisch te wijzigen in een nieuw beleggingsbeleid waarbij duurzaamheid een grotere rol speelt.

Bij duurzaam beleggen wordt niet of zo min mogelijk in zaken geïnvesteerd die als slecht voor mens en milieu worden beschouwd, zoals clusterbommen of fossiele brandstoffen. Een verdergaande vorm van duurzaam beleggen is impactbeleggen: de impactbelegger wil dat zijn of haar beleggingen een directe bijdrage leveren aan een betere wereld.

Het rapport wat vandaag wordt aangeboden is behalve door PGGM ook ondertekend door andere pensioenbeleggers en grote banken en verzekeraars. Zo behoren bijvoorbeeld ook de banken ABN Amro en ING, verzekeraar Aegon en APG (de pensioenbelegger van ambtenarenpensioenfonds ABP) tot de ondertekenaars. De aanbevelingen uit het rapport moeten voor te zorgen dat meer Nederlands beleggingsgeld naar duurzame beleggingen stroomt. Behalve andere regelgeving wordt bijvoorbeeld ook gesuggereerd een campagne te starten om duurzaam beleggen ook bij de particuliere belegger onder de aandacht te brengen.