Groene Courant - 5 miljoen voor beste plan aardgasvrije wijk van Gelderland

De Gelderse gemeente die het beste plan heeft om een bestaande woonwijk vrij van aardgas te maken, kan daarvoor 5 miljoen euro krijgen van de provincie Gelderland. Dat heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten. Met de subsidie kan 1 gemeente in 2019 1 wijk aardgasvrij maken. Met de subsidie Gelderse Proeftuin wil de provincie Gelderland samen met de gemeente ervaring opdoen met een bestaande wijk aardgasvrij maken.

https://groenecourant.nl/algemeen/5-miljoen-voor-beste-plan-aardgasvrije-wijk-van-gelderland/

Die ervaring wordt ook gedeeld met andere gemeenten. Daarbij gaat het om wat er technisch, organisatorisch en financieel nodig is voor deze omschakeling. Maar ook om hoe inwoners van de wijk betrokken worden bij de omschakeling en daarover kunnen meepraten.

Voor een vergelijkbare regeling van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken was in 2018 veel belangstelling onder Gelderse gemeenten. 2 gemeenten uit Gelderland, Wageningen en Nijmegen, hebben uiteindelijk van de landelijke regeling gebruik kunnen maken. Door nu zelf met een subsidieregeling te komen, willen Gedeputeerde Staten ook een andere Gelderse gemeente de kans geven mee te doen. Gelderse gemeenten die mee willen doen moeten hun plan voor 1 april 2019 indienen. Elk plan wordt beoordeeld op 5 criteria: financiële onderbouwing, draagvlak, duurzaamheid, proces en planning. De subsidie wordt opgenomen in de begroting voor 2019. Provinciale Staten beslissen uiteindelijk vóór de zomer van 2019 wie het beste plan heeft en daarmee de 5 miljoen euro subsidie ontvangt.