Groene Courant - Berenschot: Rijk moet zorgen voor goede randvoorwaarden regionale energietransitie

Berenschot stelt in een publicatie dat het Rijk moet zorgen voor goede randvoorwaarden voor de regionale energietransitie. Regio’s zijn ambitieus op het gebied van energie en klimaat maar benodigde maatregelen zijn tot op heden te beperkt.

http://groenecourant.nl/wetenschap/berenschot-rijk-moet-zorgen-voor-goede-randvoorwaarden-regionale-energietransitie/   

Het kabinet heeft hoge ambities op het gebied van klimaat en energie en wil deze nadrukkelijk met de regio’s tot uitvoering brengen, zo blijkt uit het regeerakkoord. In de praktijk kan dit weerbarstig worden. Veel regio’s nemen weliswaar initiatief om samen te werken aan energie- en klimaatdoelen, maar de samenwerking is nog vrijblijvend. Omdat overheden in de regio nog geen wettelijke taken hebben op het gebied van energie, zijn de capaciteit en kennis vaak beperkt. Verder wordt het bedrijfsleven nog weinig betrokken bij de regionale agenda, terwijl bedrijven juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het verwezenlijken van de ambities. Tot slot wordt de energiemarkt steeds meer vraaggericht, maar is de nieuwe rol van netbeheerders in de regionale transitie nog niet concreet.

Om de energietransitie in de regio tot uitvoering te brengen, zal het Rijk moeten zorgen voor goede randvoorwaarden. ‘Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van financiering, wet- en regelgeving en het bevorderen van kennis over het onderwerp bij decentrale overheden’, aldus Bram Brouwer, managing director Berenschot. ‘Het is wezenlijk dat het Rijk en de regio’s met elkaar in gesprek gaan en samen een handelingskader ontwikkelen dat aan alle betrokken partijen handvatten biedt.’