Groene Courant - Intentieverklaring energieneutrale scholen Groningen

Bijna 200 schoolgebouwen toekomstbestendig verduurzamen en energieneutraal in 2035. Dit is de uitkomst van de intentieverklaring die 17 schoolbesturen en de gemeente Groningen hebben getekend op de Klimaattop Noord NL 2017. Deze intentieverklaring is tot stand gekomen door  een verregaande samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en de werkgroep Onderwijshuisvesting, waarin de gemeente en de schoolbesturen samenwerken.

https://groenecourant.nl/wetenschap/intentieverklaring-energieneutrale-scholen-groningen/   

In deze intentieverklaring committeren zowel de gemeente als de schoolbesturen zich aan de doelstelling van Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn. Het is allemaal begonnen met een inventarisatie van het energiegebruik bij een aantal scholen die de afdeling toezicht van de gemeente Groningen begin dit jaar is gestart. Tijdens deze inventarisatie bleek er sprake te zijn van een zogenoemde ‘split incentive’,  waardoor verregaande verduurzaming uitbleef. Floris van Dijk, initiatiefnemer binnen deze afdeling toezicht, zocht hiervoor samenwerking met de afdeling vastgoed van de gemeente Groningen en werkgroepvoorzitter Peter Bootsma.

Dankzij inspanningen aan beide zijdes is toegewerkt naar een oplossing om de split incentive op te lossen. In de intentieverklaring staat dan ook beschreven dat zowel de gemeente als de schoolbesturen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezamenlijke vastgoed en de verduurzaming hiervan. Zo worden er afspraken gemaakt over de financieringsopgave, en worden schaalvoordelen door samenwerking optimaal benut. Na de fysieke ondertekening met alle betrokken partijen volgde een fotomoment en de uitgesproken belofte dat de deelnemers niet stoppen tot alle scholen energieneutraal zijn in 2035.