Groene Courant - Nationaal Warmtepomp Trendrapport: in 2024 net zoveel warmtepompen als cv-ketels verkocht

De eerste editie van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport is verschenen. Uit het rapport blijkt dat de markt verwacht dat al in 2024 net zoveel warmtepompen worden verkocht als cv-ketels. In 2017 werden 20.000 warmtepompen verkocht tegenover 400.000 cv-ketels.  Nieuwe wet- en regelgeving, hogere gasprijzen, het Klimaatakkoord en stimuleringsmaatregelen kunnen de markt een forse impuls geven. Warmtepompexperts spreken elkaar wel nog te vaak tegen, met onduidelijkheid voor de klant tot gevolg. Dat kan als rem op de groei werken is een van de andere belangrijke conclusies van het trendrapport dat gepresenteerd is tijdens de Warmtepomp Business Day.

https://groenecourant.nl/algemeen/nationaal-warmtepomp-trendrapport-in-2024-net-zoveel-warmtepompen-als-cv-ketels-verkocht/

Het rapport is een analyse van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research in opdracht van de vakbeurs Duurzaam Verwarmd. Volgens UNETO-VNI, dat een bijdrage leverde aan het trendrapport, meldt dat ook naar voren komt dat er nog veel werk aan de winkel is voor álle partijen in de keten: van architectenbureaus, groothandel en fabrikanten tot en met de installateurs. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: ‘Fabrikanten, distributeurs en installateurs moeten meer gaan samenwerken om kennis, kwaliteit en communicatie te verbeteren. UNETO-VNI neemt daarin graag het voortouw.’

Belangrijke cijfers uit het trendrapport zijn:

- Rendement tot 400 procent: de warmtepomp waardeert energie op uit de bodem, buitenlucht of ventilatielucht met rendementen van rond de 400 procent. De ventilatiewarmtepomp met warmteterugwinning haalt zelfs hogere rendementen.

- 1.300.000 warmtepompen (and counting): verwacht wordt dat er in 2020 al meer dan 200.000 warmtepompen opgesteld zullen zijn en in 2030 bijna 1.300.000. Na 2030 zullen naar verwachting nog zo’n 6.000.000 woningen verduurzaamd moeten worden tot 2050 waardoor er ook na 2030 nog ruimte voor verdere groei lijkt te bestaan.

- Besparing CO2 uitstoot: warmtepompen zorgen voor een potentiële CO2-uitstootbesparing van 13.5 megaton. Meer duurzame elektriciteit zal leiden tot een nog hogere netto CO2-uitstootbesparing.

- Kostenreductie: volgens het Voorstel voor het Klimaatakkoord wordt voor individuele warmtetechnieken zoals warmtepompen een kostenreductie van 30 tot 50 procent van de totale systeemkosten in 2030 verwacht.

- De belangrijkste hindernissen voor klanten zijn de hoge kosten en een kennisgebrek, signaleren de respondenten. Verdere kostendalingen en een betere informatievoorziening zijn dus van groot belang.

- De respondenten ervaren over het algemeen een (ruim) tekort aan technisch gekwalificeerd warmtepomp-installerend personeel in Nederland.