Groene Courant - Nederlanders bewuster bezig met duurzame warmte in huis

Klimaatverandering en duurzame energie staan hoger dan ooit op de agenda van politiek én burgers. Ook met de duurzaamheid van de verwarming in huis zijn Nederlanders steeds meer bezig, blijkt uit nieuw onderzoek van Direct Research. Bijna de helft van de Nederlanders (44,2 procent) is nu bewuster bezig met de verschillende mogelijkheden voor aardgasvrije warmte dan 5 jaar geleden.

Bron: Groene Courant 

En er is breed maatschappelijk draagvlak voor de warmtetransitie. Slechts 14,2 procent staat negatief tegenover aardgasvrij wonen. Dat blijkt uit het onderzoek dat Direct Research uitvoerde in opdracht van Vattenfall. Vooral de media-aandacht voor het thema is hierbij volgens de onderzoekers een drijvende kracht: bijna een derde van de respondenten zegt bewuster met warmte bezig te zijn als gevolg van mediaberichtgeving.

Van de toekomstige warmtevoorziening vragen Nederlanders vooral dat deze betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en veilig is. Vrouwen vinden de veiligheid van de warmte in huis belangrijker dan mannen. Jongeren hechten meer aan duurzaamheid dan ouderen: 55,6 procent van de 18- tot 30-jarigen verwacht dat warmte in huis in de toekomst duurzaam is. Bij 55-plussers is dit 42,1 procent.

Volgens het onderzoek vindt bijna de helft van de Nederlanders stadsverwarming milieuvriendelijker dan gas. Ruim een derde van de respondenten (35,9 procent) zou voor een aansluiting op een warmtenet kiezen als alternatief voor aardgas. Hiermee is stadsverwarming aanzienlijk populairder dan de warmtepomp (die de voorkeur heeft van 14,8 procent) en groen gas (de favoriet bij 9,4 procent van de Nederlanders).

Een kleine minderheid (12,5 procent) van de Nederlanders staat negatief tegenover stadsverwarming. Als grootste nadeel wordt genoemd dat niet kan worden gekozen voor energieleverancier. Daarnaast denken consumenten dat de temperatuur in huis moeilijker te regelen is. Bijna de helft van de respondenten (44,2 procent) is daarentegen positief tot zeer positief over stadsverwarming. In de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn bewoners significant positiever over warmtenetten dan in kleine gemeenten.