Groene Courant: Overijssel ondersteunt waterschappen bij ontwikkeling energiefabrieken

Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta hebben een overeenkomst ondertekend om samen te investeren in projecten voor het opwekken van duurzame energie, zoals in de ontwikkeling van energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen.

http://groenecourant.nl/algemeen/overijssel-ondersteunt-waterschappen-bij-ontwikkeling-energiefabrieken/   

De provincie stelt onder andere geld beschikbaar om de waterschappen te ondersteunen bij de ontwikkeling van energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen. Hierdoor produceren zij tijdens het zuiveringsproces zelf energie in de vorm van elektriciteit. Die energie wordt deels zelf gebruikt om het rioolwater te zuiveren en deels teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast worden daar waar mogelijk ook meerdere hectares aan zonnepanelen geplaatst op daken en terreinen.

De investeringen dragen bij aan de ambitie van provincie Overijssel om in 2023 20 procent van de energie duurzaam op te wekken. De partijen zijn ervan overtuigd dat het gebruik van hernieuwbare energie een gezamenlijke maatschappelijke opgave is. Met de ondertekening treden de 2 waterschappen ook toe als kernpartner van het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023, een platform dat sturing geeft aan de realisatie van de provinciale energiedoelen.