Groene Courant - Sleutelrol voor waterstof in 2 transitiescenario’s Berenschot

Om de klimaatdiscussie te faciliteren heeft Berenschot 2 uiterste scenario’s opgesteld en doorgerekend: een elektronenscenario en een moleculenscenario. In beide transitiepaden wordt de CO₂-emissie in 2050 teruggebracht naar vrijwel 0. De toekomst ligt waarschijnlijk ergens tussen deze 2 scenario’s in. De scenario’s sluiten elkaar niet uit en hebben grotendeels dezelfde infrastructuur. Combinaties zijn goed denkbaar, maar waterstof is daarbij wel de sleutel.

https://groenecourant.nl/wetenschap/sleutelrol-voor-waterstof-in-2-transitiescenarios-berenschot/

In het elektronenscenario wordt de CO₂-reductie bereikt door grootschalige inzet op duurzame energie uit zon en wind, waaruit ook ‘groene’ waterstof wordt gemaakt. Het moleculenscenario richt zich, naast een aandeel duurzame energie, vooral op CO₂-reductie door ‘blauwe’ waterstof dat wordt afgesplitst uit aardgas (LNG of hoogcalorisch). Beide opties gelden als uitersten en zouden ook gecombineerd kunnen worden, zowel qua mix als in de tijd. Met de transitiepaden wil Berenschot een bijdrage leveren aan de discussie over implementatie van het klimaatakkoord van Parijs, dat tot doelstelling heeft in 2050 koolstofemissies met 80 procent tot 95 procent te verminderen.

De sleutel in beide scenario’s is waterstof. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen blauwe en groene waterstof, met een gezamenlijke waterstofinfrastructuur, waarbij blauw en groen samen functioneren. Blauwe waterstof wordt afgesplitst van methaan (aardgas) door middel van een Auto Thermal Reforming (ATR) proces, waarbij CO₂ als afvalstof op zee onder de grond wordt opgeslagen. De blauwe waterstof kan op korte termijn in heel Nederland worden ingezet voor de industrie en centrales als CO₂-vrije gasvormige energiedrager. Groene waterstof komt uit overschotten duurzame energie vooral van wind op zee. Deze overschotten, die pas later ontstaan, kunnen met elektrolyse omgezet worden in (groene) waterstof. Dit kan dan ook in heel Nederland worden ingezet voor de industrie en centrales als CO₂-vrije gasvormige energiedrager.

Doel van de scenario’s is de mogelijkheden en effecten in beide extreme transitiepaden te verkennen. Het elektronenscenario heeft hogere kosten (geraamd op 45 miljard euro per jaar) en is dan vrij van fossiele brandstoffen. Het moleculenscenario komt aanmerkelijk goedkoper uit (geraamd 31 miljard euro per jaar) en gebruikt nog een gereduceerde hoeveelheid fossiele brandstoffen. Maar het is ook goed denkbaar de scenario’s te combineren, waarbij waterstof de sleutel is. Door nu in te zetten op blauwe waterstof, een CCS-variant die bij de bron waterstof produceert, is het mogelijk om direct CO₂-emissies te reduceren. Dit kan al op korte termijn, waarbij we versneld overgaan op een waterstofinfrastructuur uit ombouw van de huidige gasinfra. Vervolgens kunnen we grootschalig blijven inzetten op wind op zee, of zelfs import van groene waterstof uit andere landen, waardoor over de tijd blauwe waterstof wordt aangevuld en gefaseerd wordt vervangen door groene waterstof. Op deze manier zijn de beide scenario’s compatibel.