Groene Courant - Truck platooning-techniek klaar voor de openbare weg

Het EcoTwin consortium van TNO, DAF, NXP en Ricardo heeft technisch bewezen dat truck platooning op de openbare weg is toe te passen. De techniek maakt het mogelijk om veilig met pelotons van ten minste 3 vrachtwagens geautomatiseerd, en door datacommunicatie onderling met elkaar verbonden, op 0,3 seconden afstand van elkaar te rijden.

http://groenecourant.nl/wetenschap/truck-platooning-techniek-klaar-voor-de-openbare-weg/   

Met deze mijlpaal is platooning klaar om samen met truckfabrikanten, dienstverleners, onderzoekers, overheden en verzekeraars te gaan testen op de openbare weg. Truck platooning heeft diverse voordelen: brandstofbesparing, vermindering CO2-emissies, verbetering verkeersveiligheid en betere doorstroming van het verkeer. Daarnaast maakt het nieuwe businesscases mogelijk, voor het efficiënt inzetten van logistieke processen en daarmee besparen van kosten.

Europa loopt wereldwijd voorop met truck platooning. TNO en Rijkswaterstaat hebben in april 2016 de Visie Truck Platooning 2025 opgesteld. Overleg met 15 verschillende stakeholders uit het European Truck Platooning-netwerk, heeft geleid tot een heldere visie op de toekomst. De partners van EcoTwin achten de tijd nu rijp deze visie in de praktijk in te vullen.

Bij truck platooning rijden trucks op korte afstand van elkaar door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde technologie voor het geautomatiseerd rijden. In het EcoTwin-innovatieproject van TNO, DAF, NXP en Ricardo is een belangrijk stap gezet in de manier waarop voertuigen met elkaar communiceren, waarop ze reageren op de sensoren (red. radar, camera’s en voertuig-voertuig communicatie ‘V2V’) en op de manier waarop de voertuig- en de platooning controls samenhangen. De afstand tussen de trucks kan daarbij worden beperkt tot 0,3 seconden, zonder dat de veiligheid van de chauffeurs en het overige verkeer in gevaar is.