Nieuwsartikel - Het Financieele Dagblad

BlackRock wil dat bedrijven meer openheid gaan geven over klimaatrisico’s. Zelfs als je niet gelooft in klimaatverandering is het nog steeds een risico om rekening mee te houden.

BlackRock wil dat bedrijven meer openheid gaan geven over klimaatrisico’s

BlackRock wil dat bedrijven meer openheid gaan geven over klimaatrisico’s

Geschreven door: Jeroen Groot

Amsterdam

 

Vermogensbeheerder BlackRock wil dat bedrijven meer en beter vergelijkbare gegevens bekendmaken over ‘duurzame’ criteria als CO2-emissies. Dat staat in een rapport dat het bedrijf vandaag publiceert.

 

BlackRock heeft meer dan $ 4500 mrd (€ 4079 mrd) vermogen onder beheer en is met afstand de grootste vermogensbeheerder ter wereld.

 

‘De analyse van risico’s op het gebied van mens en milieu bij beleggingen staat nog in de kinderschoenen,’ zegt beleggingstrateeg Ewen Cameron Watt. ‘Bedrijven rapporteren nu over zichzelf. We zouden gebaat zijn bij een wereldwijde standaard om bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven te meten en met elkaar te vergelijken.’

 

Ook pleit Cameron Watt voor een door de accountant goedgekeurde passage over het klimaatrisico in het jaarverslag van bedrijven.

 

Cameron Watt noemt orkaan Andrew in 1992 als ijkpunt voor financiële klimaatrisico’s. De onvoorziene schade leidde tot het failliet van 11 verzekeringsmaatschappijen.

 

‘Sindsdien loopt de verzekeringssector voorop bij het in kaart brengen van het risico op extreem weer, door het gebruik van grote hoeveelheden data. Andere bedrijven zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen.’

 

De oproep van BlackRock staat niet op zichzelf. In aanloop naar de klimaattop in Parijs, die op 30 november begint, is er ook in de beleggingswereld veel aandacht voor dit thema. In Nederland kondigde pensioenfonds ABP onlangs aan zijn aandelenbezit drastisch te wijzigen in een nieuw beleggingsbeleid, waarbij duurzaamheid een prominentere rol moet gaan spelen.

 

‘En zelfs als je niet gelooft in de klimaatverandering is het nog steeds een risico om rekening mee te houden,’ zegt Cameron Watt van BlackRock. ‘Overheden wereldwijd werken aan regelgeving om emissies in te perken. Dat kan grote gevolgen hebben voor hele bedrijfstakken.’

 

BlackRock wil de data gebruiken voor het eigen risicomanagementsysteem, Aladdin genaamd.

 

Dat computermodel wordt behalve door de vermogensbeheerder zelf ook gebruikt voor beleggingsadvies aan andere vermogensbeheerders.

 

Wereldwijd werken er 20.000 beleggingsprofessionals met het systeem, aldus BlackRock.

 

Op basis van de nu beschikbare data concludeert BlackRock in het rapport dat de risico’s die verband houden met klimaatverandering niet noodzakelijkerwijs zullen neerslaan bij bedrijven die daar nu het meest gevoelig voor lijken te zijn. De analisten gaan er namelijk vanuit dat de verschuiving van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van energie geleidelijk zal verlopen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er voorlopig nog genoeg vraag zal zijn naar olie.

 

BlackRock ziet dan ook weinig risico voor oliemaatschappijen die nog voldoende gemakkelijk te winnen — en dus goedkope — olie in reserve hebben.

 

Hetzelfde geldt voor het risico per land gemeten. Zo scoren Zweden en Frankrijk goed als het gaat om lage emissies en een efficiënt energiesysteem, maar volgens de vermogensbeheerder kunnen juist de grote vervuilers profiteren van de verwachte focus op een meer klimaatvriendelijke energieopwekking.

 

China genereert wereldwijd een kwart van alle CO2-uitstoot, maar heeft sinds kort de focus verlegd naar hernieuwbare energie. Juist omdat het land zo afhankelijk is van fossiele brandstoffen bestaat er politieke wil om te investeren in duurzaamheid. Dat vermindert volgens BlackRock risico’s en stimuleert de opkomst van bedrijven die zich met duurzame energie bezighouden.