Het Financieele Dagblad - Nieuw VN klimaatakkoord goedgekeurd

Bijna 200 landen hebben zaterdag een nieuw bindend VN-klimaatakkoord gesloten om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Bijna 200 landen hebben zaterdag een nieuw bindend VN-klimaatakkoord gesloten om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Nadat er geen bezwaren waren gerezen, verklaarde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, die voorzitter is van de Klimaattop in Parijs, het klimaatakkoord voor aangenomen. Na twee weken onderhandelen keurden de afgevaardigden van de 195 aanwezige landen zaterdagavond de laatste tekst goed. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel landen gezamenlijk een klimaatakkoord sluiten.

 

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, die voorzitter was van de klimaattop in Parijs noemde het akkoord ‘eerlijk en gebalanceerd’. Dat zei hij zaterdag ten overstaan van alle delegaties in het bijzijn van onder andere VN-secretaris generaal Ban Ki-Moon.

 

Temperatuurstijging

 

Een belangrijke punten uit het akkoord is de doelstelling om de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en te streven naar 1,5 graden. Om dat te bereiken moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen ‘zo snel mogelijk’ pieken.

 

Ook komen er periodieke momenten waarop de klimaatplannen van landen, die vooraf aan de top in Parijs waren ingediend, worden geëvalueerd. Elke vijf jaar worden de klimaatplannen van landen tegen het licht gehouden.

 

 

Sharon Dijksma

12 december 2015 is de dag dat we groene historie schrijven’, aldus Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een ge-emailde reactie op het akkoord. 'Er is vandaag een geweldige prestatie geleverd door voor het eerst in de geschiedenis een voor alle landen geldend juridisch bindend klimaatakkoord te sluiten. We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen.’ De Nederlandse delegatie was tijdens de twee weken durende Klimaattop volgens Dijksma één van de dragers van het EU-onderhandelingsteam.

 

'Einde fossiele tijdperk'

 

De grens van 1,5 graden betekent volgens Anthony Hobley van het Carbon Tracker Initiative, dat het fossiele tijdperk nu echt voorbij is. ‘Fossiele brandstofbedrijven moeten accepteren dat ze nu voormalige groeiaandelen zijn en dringen hun verdienmodellen moeten herzien.’ Het Carbon Tracker Initiatieve is een denktank die gevolgen van klimaatverandering onderzoekt op de financiële wereld. ‘De noodzaak voor de financiële markten om de transitie naar schone energe te financieren creëert ongeëvenaarde mogelijkheden voor groei op een schaal die we niet hebben gezien sinds de industriële revolutie’, aldus Hobley.

 

Kritiek

 

De ambitieuze doelstelling in het akkoord levert ook kritiek op, omdat hij onrealistisch zou zijn. Als alle ingediende klimaatplannen van de landen worden uitgevoerd, komt volgens wetenschappers de temperatuurstijging uit op 2,7 graden en dus ver van het gestelde doel van ‘ruim onder’ de 2 graden.

 

De uiteindelijke tekst van het akkoord is op een aantal punten een afzwakking van eerdere versies. Zo ontbreken maatregelen voor de vervuilende luchtvaart- en scheepvaartsector. Ook is de paragraaf over transparantie van de maatregelen die landen moeten nemen op verzoek van onder andere China afgezwakt. Verder is het bedrag van $100 mrd per jaar dat vanaf 2020 door rijke landen moet worden gegeven aan klimaat kwetsbare landen nu geen onderdeel van het juridisch bindende akkoord, maar gevat in een zogenoemd ‘besluit’, dat geen bindende status heeft. Ontwikkelingslanden kunnen op vrijwillige basis een bijdrage leveren.

 

De onderhandelingen over het klimaatakkoord begonnen op 30 november en hebben uiteindelijke een dag langer geduurd dan gepland. Het nieuwe klimaatverdrag treedt officieel in werking als tenminste 55 landen het hebben geratificeerd. Die landen moeten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor minimaal 55% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.