NOS - 6 procent van onze stroom kwam vorig jaar uit wind

Van alle stroom die wij vorig jaar in Nederland hebben verbruikt, was 6 procent door windmolens opgewekt. Dat is bijna een derde meer dan in het jaar ervoor. De stroom uit windmolens is volgens het CBS voldoende om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Het zijn vooral windmolens op land die deze elektriciteit opwekken. 

http://nos.nl/artikel/2134785-6-procent-van-onze-stroom-kwam-vorig-jaar-uit-wind.html

6 procent van onze stroom kwam vorig jaar uit wind

Van alle stroom die wij vorig jaar in Nederland hebben verbruikt, was 6 procent door windmolens opgewekt. Dat is bijna een derde meer dan in het jaar ervoor. De stroom uit windmolens is volgens het CBS voldoende om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Het zijn vooral windmolens op land die deze elektriciteit opwekken. 

Het vermogen van de windmolens steeg de afgelopen jaren vooral door de bouw van molens die hoger zijn dan 71 meter. Hoe hoger de windmolens, hoe meer elektriciteit ze opleveren. 

Vroeger werden de windmolens nog niet zo hoog gebouwd. Ongeveer twee derde van de molens zijn lager, samen zijn die goed voor minder dan 40 procent van de totale windenergie die wordt opgewekt.  

Meer kolen

De groei van de windenergie zorgt er niet direct voor dat er minder vervuilende brandstoffen worden verstookt. In 2015 hebben de Nederlandse centrales juist meer steenkool verstookt dan in de jaren ervoor. De vervuilende steenkool is relatief goedkoop. 

Het aandeel steenkool is in vijf jaar tijd dan ook bijna verdubbeld: van 19 procent in 2010 naar 35 procent vorig jaar. De elektriciteitscentrales hebben in 2015 wel minder aardgas verstookt.