NRC - Amerika gaat voor de wetenschap

De Amerikaanse regering heeft niet langer behoefte aan advies over beleid dat nodig is voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/22/amerika-gaat-voor-de-wetenschap-a1570724

Donald Trump heeft niet langer behoefte aan advies over hoe de overheid moet reageren op klimaatverandering. Een commissie met die taak – bestaande uit wetenschappers, bestuurders en mensen uit het bedrijfsleven – is afgelopen weekeinde door de regering ontbonden.

Aanleiding voor die ontbinding zou het National Climate Assessment (NCA) kunnen zijn, het officiële Amerikaanse klimaatrapport dat eens in de vier jaar verschijnt en waarin wetenschappers de laatste stand van zaken toelichten. Het nieuwe rapport moet in 2018 uitkomen en het ziet ernaar uit dat de boodschap voor Trump niet goed uitkomt.

In een voorlopige versie, die vorige week door The New York Times werd gepubliceerd, staat dat er bewijs is voor een ‘voortgaande, snelle, door de mens veroorzaakte opwarming van de atmosfeer en de oceaan’. De toenemende hoeveelheid neerslag in de VS als geheel (vier procent sinds het begin van de vorige eeuw) is een gevolg van de opwarming, net als de langere periodes van droogte in het westen en zuidwesten. Alleen een snelle en grote reductie van de uitstoot van broeikasgassen kan volgens de auteurs van het rapport het tij nog keren.

Zekerheid wordt groter

In 2014, toen de vorige versie van de NCA verscheen, kwamen de Amerikaanse wetenschappers al tot ongeveer dezelfde conclusies. Het belangrijkste verschil is dat de zekerheid over de juistheid ervan is toegenomen. Voor president Obama was dat aanleiding om in 2015 een adviescommissie in te stellen die de ingewikkelde wetenschappelijke conclusies zou kunnen vertalen voor beleidsmakers.

Maar Trump wil helemaal geen klimaatbeleid. Hij vindt het te duur en vreest dat de economische ontwikkeling erdoor wordt belemmerd. Dat was ook zijn reden om in juni uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Maatregelen die Obama heeft genomen om bijvoorbeeld bij infrastructurele projecten en in de bouw meer rekening te houden met klimaatverandering worden door de huidige regering zoveel mogelijk teruggedraaid.

Voorzitter Richard Moss, hoogleraar aan de universiteit van Maryland, vindt het besluit om zijn commissie op te heffen onverstandig. „We nemen een groot risico en het gevolg kan zijn dat we de economische verwachtingen van de komende generatie ernstig schaden”, zei hij in The Washington Post.

Ed Murray, de Democratische burgemeester van Seattle, noemt opheffen van de adviescommissie  een voorbeeld van een president die zich afkeert van de realiteit. Hij verwacht dat het moeilijker wordt om klimaatbeleid uit te voeren. In feite zegt Trump dat lokale autoriteiten „het zelf maar moeten uitzoeken” aldus Murray.

Financiering IPCC

Trump lijkt daar niet zo mee te zitten. Niet de wetenschap, maar Amerika komt op de eerste plaats. Dus waar die twee elkaar tegenspreken, gaat Amerika voor. Trump weet zich daarbij gesteund door het grootste deel van de Republikeinse partij. Met succes heeft het Congres weten te voorkomen dat de VS blijven meebetalen aan het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het gaat om slechts 2 miljoen dollar (ook al was de VS daarmee de grootste financier van het IPCC).

Klimaatwetenschappers vrezen dat de regering uiteindelijk ook zal proberen het rapport in 2018 tegen te houden of op zijn minst te verzachten. Michael Oppenheimer, hoogleraar aardwetenschappen aan de universiteit van Princeton, zegt dat dit de eerste keer wordt dat onder de regering-Trump een zo uitgebreide analyse van de klimaatverandering wordt gepubliceerd. „Wetenschappers zullen goed in de gaten houden hoe ze reageren”, zegt Oppenheimer in The New York Times.